trell.org

Tilbake til meny for IT-fag

Modelator-tips

Norsk versjon av Modelator | Datatypesett for Access (ver 7-9) | Vise attributtene | Attributter med ugyldig lengde | Kopiere over i tekstbehandling


Norsk versjon av Modelator

Hvis Modelator er engelsk og du vil ha norsk:
Velg i toppmenyen Options, General og endre Language fra English til Norsk (midt i dialogvinduet). Trykk OK.

Datatypesett for Access (ver 7-9)

Sjekk alltid at riktig datatypesett er valgt. På statuslinjen nederst til høyre i Modelator-vinduet skal det stå: MS Access 9x (7.x/8.x), står det noe annet er det galt! Dette fikses evt. på følgende måte:
Velg i toppmenyen Valg, og Database. Velg i dialogvinduet knappen Åpne... Bruk den utforskeren som kommer opp til å finne følgende katalog: C:\Programfiler\Metodedata\Modelator\Dtype. I denne katalogen er det en rekke filer av typen .ddf. Velg Access8.ddf og trykk Åpne, deretter OK. Kontroller at det nå står MS Access 9x (7.x/8.x), nederst til høyre i Modelator-vinduet.

Vise attributtene

Hvis du ikke kan se attributtene inne i entitetene i Modelator-vinduet:
Velg i toppmenyen Valg, Innstillinger og Vis. Under Innhold, kryss av for Alle attributter.

Attributter med ugyldig lengde

Vanlig feil ved eksport av modeller i Modelator: Attributter med ugyldig lengde.
Du har sannsynligvis glemt å angi lengde for attributtet, attributter av typen Tekst må ha en angitt lengde.

Kopiere over i tekstbehandling

Normalt vil du skrive en tekstkommentar sammen med modellen din. Det er da greiest å kopiere hele modellen over i tekstbehandling, for eksempel Word, og skrive kommentarene der. Slik kan du kopiere modellen:
Velg i toppmenyen Rediger og Velg alt, deretter Rediger og Kopier. Skift til Word og lim inn (Ctrl-V).


Norsk versjon av Modelator | Datatypesett for Access (ver 7-9) | Vise attributtene | Attributter med ugyldig lengde | Kopiere over i tekstbehandling

Tilbake til meny for IT-fag


kontakt: