trell.org

Emner i informasjonsteknologi for videregående skole

Datamodellering - tips og oppgaver
Fra enkle til kompliserte modeller. Tips for datamodellering og for kontroll av modellene. Oppgaver av ulik vanskelighetsgrad, noen med fasit.
Datamodellering - videregående oppgaver
Noe mer kompliserte modeller. Her må man bl.a. kjenne til muligheten for at det kan være flere roller samtidig mellom entiteter.
Binære og hexadesimale tall - en enkel oversikt
- et kurs i å forstå og bruke disse tallsystemene som blir benyttet i forbindelse med datamaskiner, programmering og web-design.
Access tips
Finne ut om tall er delelig på 10 - Velge parameter ved hjelp av skjema - Skrive ut faktura fra skjema - Opptelling - I stedet for Teller/Autonummer - Summere data fra et underskjema - Nummerere linjer - Beregne plassering i en resultatliste - Oppdatere en lagerbeholdning
Modelator tips
Hjelp for vanlige problemer med Modelator 4.0