Johann Sebastian Bach
- Quiz 1


J.S. Bach
1685-1750

Kryss av for riktig svar etter hvert spørsmål. Alle oppgavene må besvares. Tilslutt får du en oppsummering av riktige og gale svar, med poengsum!

1. Johann Sebastian Bach levde i tiden
1680 - 1760
1685 - 1750
1685 - 1760
1690 - 1765
2. Den stilepoken Bach levde og virket i kalles
Middelalder
Renessanse
Barokk
Romantikk
3. Kryss av for verktyper som er sentrale i Bachs produksjon:
Kantater
Operaer
Symfonier
Cembaloverk
Fuger
Pasjoner
Madrigaler
I vokalkomposisjoner hos Bach forekommer det ulike typer satser. I de neste oppgavene skal du fastslå hvilken type sats du hører!
4. Lytt til en sats fra en av Bachs kantater. Hva slags sats er dette?
Koral
Polyfon korsats
Resitativ
Arie
5. Lytt til en sats fra en av Bachs kantater. Hva slags sats er dette?
Koral
Polyfon korsats
Resitativ
Arie
6. I denne siste satsen er det en sangstemme som akkompagneres av instrumenter. Kryss av for de instrumentene du hører:
Cembalo
Orgel
Fagott
Blokkfløyte
Kontrabass
7. De akkompagnerende stemmene i denne satsen kalles
Basso continuo
Basso ostinato
Orgelpunkt
Kontrabass
8. Lytt til en sats fra en av Bachs kantater. Hva slags sats er dette?
Koral
Polyfon korsats
Resitativ
Arie
9. Lytt til en sats fra en av Bachs kantater. Hva slags sats er dette?
Koral
Polyfon korsats
Resitativ
Arie
10. I denne siste satsen (oppgave 9) er det et konserterende, instrumentalt innslag. Hva er det?
En solo obo
To solo oboer
En solo fløyte
En solo blokkfløyte
11. Bach brukte mange ulike av tidens former og stiluttrykk - fra flere land. Lytt til ouverturen fra hans Suite for orkester i C-dur. Hva slags ouverture er dette?
Tysk ouverture
Italiensk ouverture (sinfonia)
Engelsk ouverture
Fransk ouverture
12. Sentralt i Bachs produksjon står cembaloverkene. Denne satsen er fra Das Wohltemperirte Clavier. Satsen er
Et preludium
En toccata
En kanon
En fuge
13. Dette er en annen sats er fra Das Wohltemperirte Clavier. Satsen er
Et preludium
En toccata
En kanon
En fuge

Her kan du sjekke svarene dine, eller du kan blanke alle svarene og begynne på nytt.