Romantikken

Generelt
Quiz: [Middels vanskelig] - [Flere]
Generelle idéer og stiltrekk
Komponistene
Quiz: [Schubert] - [Wagner 1] - [Wagner 2]

Klavermusikken i romantikken
Quiz: [Vanskelig]

Wienerklassisismen

Generelt
Quiz: [Middels vanskelig] - [Vanskelig]
Generelle former og stiltrekk
Quiz: [Middels vanskelig] - [Flere] - [Vanskelig] - [Flere]
Sonatesatsformen: Den viktigste formtypen eller formprinsippet i wienerklassisk stil!

Komponistene
Quiz: [Haydn] - [Mozart] - [Beethoven]
Det tre viktigste wienerklassiske komponistene er Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart og Ludvig van Beethoven.

Musikken
Quiz: To [Middels vanskelige] quizer
Lytt etter formdeler og annet i denne kammermusikalske satsen av Mozart.
Quiz: [Middels vanskelig]
Lytt etter instrumenter, satstype, taktart og mer til i denne symfonien av Beethoven.
Quiz: [Vanskelig]
Hvor godt kjenner du temaer og forminndeling i Beethovens 5. Symfoni?
Quiz: [Vanskelig]
Hvor godt kjenner du temaer og forminndeling i Symfoni nr 40 av Mozart?

Førklassisk stil

Generelle stiltrekk
Quiz: [Middels vanskelig] - [Flere]

Mannheimerskolen
Quiz: [Middels vanskelig] - [Vanskeligere] - [Flere]

Barokken

Bach
Quiz: [Middels vanskelig]
Quiz: Brandenburgkonsert nr 2 [Lett]
Lytt etter instrumenter, satstype og taktart i denne konserten fra generalbassens periode.
Fuge
Quiz: [Middels vanskelig]

Former og stiltrekk i barokken
Quiz: [Middels vanskelig] - [Flere]

Händel
Quiz: [Lett]

Lytting og auditiv analyse

Bach - Brandenburgkonsert nr 2
Quiz: [Lett]
Lytt etter instrumenter, satstype og taktart i denne konserten fra generalbassens periode.

Zakir Hussain - Water Girl
Quiz: [Lett]
Lytt til indiske perkusjonsinstrumenter og fløyter.

Bartók - Konsert for orkester
Quiz: To [middels vanskelige] quizer
Lytt etter instrumenter og intervaller i denne lekende orkestermusikken.

Bartók - Musikk for strengeinstrumenter etc.
Quiz: [Middels vanskelig]
Lytt etter instrumenter og spillemåter i denne nattlige stemningsmusikken.

Stravinskij - Oktett
Quiz: [Vanskelig]
Lytt etter instrumenter og annet i denne neoklassiske satsen.

Gehørtrening
Quiz: Melodilytting - trinnvis bevegelse og
treklangsbrytninger: [1 Middels vanskelig] - [2 Middels vanskelig] - [3 Vanskelig] - [4 Meget vanskelig]
Quiz: Melodilytting - åpningsintervallet i melodi:
[1 Middels vanskelig] - [2 Middels vanskelig] - [3 Middels vanskelig] - [4 Vanskelig] - [5 Vanskelig]

Instrumenter

Soloinstrumenter
Quiz: [1 Nokså lett] - [2 Litt vanskeligere] - [3 Flere] - [4 Og flere]
Soloinstrumenter og instrumenter i kombinasjon
Quiz: [5 Vanskelig]
Bilder av instrumenter
Quiz: [1 Nokså lett] - [2 Litt vanskeligere] - [3 Vanskeligere]
Instrumenter og musikalsk sammenheng
Quiz: To [middels vanskelige] quizer.
Lytt etter instrumenter og intervaller i denne lekende musikken fra Bartóks Konsert for orkester.
Quiz: [Middels vanskelig]
Lytt etter instrumenter og spillemåter i denne nattlige stemningsmusikken fra Bartóks Musikk for strengeinstrumenter etc.
Quiz: [Vanskelig]
Lytt etter instrumenter og annet i denne neoklassiske satsen fra Stravinsijs Oktett

Rock og jazz

Rockens røtter
Quiz: [Middels] - [Flere]
Oppgaver om de stilarter og genre som var med på prege rocken da den kom!
 
The Beatles
Quiz: [Middels] - [Flere]
Duke Ellington og Ko-Ko
Quiz: [Middels] - [Flere]

1900-tallet

Impresjonismen: Debussy og "En fauns ettermiddag"
Quiz: [Middels vanskelig] - [Flere] - [Flere] - [Vanskelig]
Claude Debussys orkesterverk Prélude à l'après-midi d'un faune ble komponert i 1894. Stykket introduserer det som etterhvert kom til å bli kalt "impresjonisme" i musikken.

Igor Stravinskij
Quiz: [Middels vanskelig] - [Vanskelig] - [Flere vanskelige]
Ingen annen komponist på 1900-tallet har fått så stor oppmerksomhet, og få andre har hatt like stor innflytelse på ettertiden.
Quiz: [Vanskelig]
Lytt etter instrumenter og annet i denne neoklassiske satsen fra hans Oktett.

Futurisme
Quiz: [Middels]
Denne lille bevegelsen i begynnelsen av 1900-tallet har påvirket mange senere retninger og komponister.

Den 2dre wienerskole
Quiz: [Lett] - [Middels] - [Vanskelig]
Denne "skolen" eller retningen i første halvdel av 1900-tallet tiltrakk seg stor oppmerksomhet, pga dens radikale natur. De sentrale komponistene her er: Arnold Schönberg, Alban Berg, og Anton Webern.

Béla Bartók
Quiz: [Lett] - [Vanskeligere]
Mange komponister på begynnelsen av 1900-tallet var interessert i folkemusikken og dens tonale og rytmiske egenart. Blant disse var Bartók en pionér, både som komponist og som musikkforsker.
Quiz: To [middels vanskelige] quizer.
Lytt etter instrumenter og intervaller i denne lekende musikken fra hans Konsert for orkester.
Quiz: [Middels vanskelig]
Lytt etter instrumenter og spillemåter i denne nattlige stemningsmusikken fra hans Musikk for strengeinstrumenter etc.

Neoklassisisme
Quiz: [Lett] - [Flere]
Denne "retningen" oppstod rundt 1920. En kritisk holdning til senromantikken gjorde at man søkte tilbake til tidligere tiders musikalske idealer og formtyper, særlig fra 1700-tallet (barokk og wienerklassisisme).

Dmitrij Sjostakovitsj
Quiz: [Middels] - [Flere] - [Flere] - [Vanskelig] - [Flere vanskelige]
Denne sentrale russiske komponisten er en av de mest populære klassiske komponistene på 1900-tallet.

Serialisme
Quiz: [Middels]
Denne "retningen" eller disse teknikkene fikk mye oppmerksomhet på 1950-tallet.

 

Teori

Intervaller
Quiz: Intervallene
Eksperimenter selv med intervallene! Finn ut hvordan de klinger og hva de heter.
Quiz: Hele og halve trinn
Eksperimenter selv med hele og halve trinn! Finn ut hvordan de klinger og hvor de ligger.
Quiz: Finn riktig intervall (alternativvalg)
[1 Lett] - [2 Litt vanskeligere] - [3 Vanskeligere] - [4 Flere] - [5 Flere] - [6 Flere] - [7 Vanskeligere] - [8 Flere]

Dur og moll
Quiz: Intervallene i dur og moll
Eksperimenter selv med intervallene i dur- og moll-skalaene! Finn ut hvordan de klinger og hva de heter.
Quiz: Dur og moll [1 Lett] - [2 Flere lette] - [3 Flere lette] - [4 Litt vanskeligere] - [5 Middels vanskelige] - [6 Litt vanskeligere variant av quiz 5] - [7 Vanskelig]
Dur og moll klinger forskjellig fordi skalaene som benyttes har ulik intervallstruktur.

Kvintsirkel, tonearter, hovedtreklanger
Quiz: Finn tonearten (alternativvalg) [1 Lett] - [2 Litt vanskeligere] - [3 Vanskeligere] - [4 Vanskelig] - [5 Vanskelig]
Quiz: Oppgi tonearten [6 Lett] - [7 Litt vanskeligere] - [8 Vanskeligere] - [9 Vanskelig] - [10 Vanskelig]
Quiz: Oppgi tonearten for melodi [11 Middels vanskelig] - [12 Middels vanskelig] - [13 Vanskelig]

Quiz: Kvintsirkelen [1 Lett] - [2 Litt vanskeligere] - [3 Middels vanskelig] - [4 Middels vanskelig][5 Vanskelig]

Quiz: Hovedtreklangene [1 Lett] - [2 Litt vanskeligere] - [3 Middels vanskelig] - [4 Middels vanskelig] - [5 Vanskelig]
Quiz: Hel- og halvslutninger Eksperimenter selv med hel- og halvslutninger i dur- og moll! Finn ut hvordan de klinger og hva de heter.

Skalaene - dur og moll
Quiz: Oppgi tonene i skalaen (dur) [1 Lett] - [2 Lett]- [3 Lett] - [4 Lett] -[5 Lett] - [6 Lett] - [7 Vanskeligere] - [8 Vanskeligere] - [9 Vanskeligere] - [10 Vanskeligere] - [11 Vanskelig] - [12 Vanskelig]
Quiz: Oppgi tonene i skalaen (moll) [13 Lett] - [14 Lett] - [15 Lett] - [16 Lett] -[17 Lett] -[18 Vanskeligere] -[19 Vanskeligere] -[20 Vanskeligere] -[21 Vanskeligere] -[22 Vanskelig] -[23 Vanskelig] -[24 Vanskelig]

De modale skalaene og deres oppbygning
Quiz: [Lett] - [Middels vanskelig] - [Vanskelig] - [Flere vanskelige] - [Meget vanskelig] - [Flere meget vanskelige]
Modale skalaer har blitt benyttet både i eldre og nyere tid. I noen sammenhenger kalles de for "kirketonearter".

Overtonerekken
Quiz: [Lett]
Overtonene danner en viktig del av det akustiske grunnlaget for all musikk.

Filmmusikk

Filmmusikkomponistene
Quiz: [Lett]
Oppgaver om de mest kjente komponistene og filmene.
Quiz: [Middels]
Her må du kjenne igjen utdrag med musikk fra filmhistorien.