Romantikken

Stiltrekk og idéer
Quiz: [Middels vanskelig] - [Flere]
Komponistene
Quiz: [Schubert] - [Wagner 1] - [Wagner 2]
Klavermusikken i romantikken
Quiz: [Vanskelig]

Wienerklassisismen

Former og stiltrekk
Quiz: [Middels vanskelig] - [Vanskelig]
Sonatesatsformen
Quiz: [Middels vanskelig] - [Flere] - [Vanskelig] - [Flere]
Komponistene
Quiz: [Haydn] - [Mozart] - [Beethoven]
Musikken
Quiz: To [Middels vanskelige] quizer
En kammermusikalsk sats av Mozart.
Quiz: [Middels vanskelig]
En symfoni-sats av Beethoven.
Quiz: [Vanskelig]
Beethovens 5. Symfoni
Quiz: [Vanskelig]
Symfoni nr 40 av Mozart

Nye stiltrekk på 1700-tallet

Generelle stiltrekk
Quiz: [Middels vanskelig] - [Flere]
Mannheimerskolen
Quiz: [Middels vanskelig] - [Vanskeligere] - [Flere]

Barokken

Former og stiltrekk i barokken
Quiz: [Middels vanskelig] - [Flere]
Fuge
Quiz: [Middels vanskelig]
Bach
Quiz: [Middels vanskelig]
Quiz: Brandenburgkonsert nr 2 [Lett]
Händel
Quiz: [Lett]

Lytting og auditiv analyse

Bach - Brandenburgkonsert nr 2
Quiz: [Lett]
Zakir Hussain - Water Girl
Quiz: [Lett] - indiske perkusjonsinstrumenter og fløyter.
Bartók - Konsert for orkester
Quiz: To [middels vanskelige] quizer
Bartók - Musikk for strengeinstr. etc.
Quiz: [Middels vanskelig] - nattlig stemningsmusikk.
Stravinskij - Oktett
Quiz: [Vanskelig] - musikk fra en drøm.

Gehørtrening
Quiz: Melodilytting - trinnvis bevegelse og
treklangsbrytninger: [1 Middels vanskelig] - [2 Middels vanskelig] - [3 Vanskelig] - [4 Meget vanskelig]
Quiz: Melodilytting - åpningsintervallet i melodi:
[1 Middels vanskelig] - [2 Middels vanskelig] - [3 Middels vanskelig] - [4 Vanskelig] - [5 Vanskelig]

Rock og jazz

Rockens røtter
Quiz: [Middels] - [Flere]
The Beatles
Quiz: [Middels] - [Flere]
Duke Ellington og Ko-Ko
Quiz: [Middels] - [Flere]

1900-tallet

Impresjonismen: Debussy og "En fauns ettermiddag"
Quiz: [Middels vanskelig] - [Flere] - [Flere] - [Vanskelig]

Igor Stravinskij
Quiz: [Middels vanskelig] - [Vanskelig] - [Flere vanskelige]
Quiz: [Vanskelig] - Oktett - fra en drøm.

Futurisme
Quiz: [Middels]

Den 2dre wienerskole
Quiz: [Lett] - [Middels] - [Vanskelig]
Schönberg, Berg, Webern.

Béla Bartók
Quiz: [Lett] - [Vanskeligere]
og interesse for folkemusikken.
Quiz: To [middels vanskelige] quizer - Konsert for orkester.
Quiz: [Middels vanskelig] - Musikk for strengeinstrumenter etc.

Neoklassisisme
Quiz: [Lett] - [Flere] - idealer og formtyper fra tidligere perioder.

Dmitrij Sjostakovitsj
Quiz: [Middels] - [Flere] - [Flere] - [Vanskelig] - [Flere vanskelige]

Serialisme
Quiz: [Middels]

Instrumenter

Soloinstrumenter
Quiz: [1 Nokså lett] - [2 Litt vanskeligere] - [3 Flere] - [4 Og flere]
Soloinstrumenter og instrumenter i kombinasjon
Quiz: [5 Vanskelig]
Bilder av instrumenter
Quiz: [1 Nokså lett] - [2 Litt vanskeligere] - [3 Vanskeligere]
Instrumenter og musikalsk sammenheng
Quiz: To [middels vanskelige] quizer om Bartóks Konsert for orkester.
Quiz: [Middels vanskelig] om en nattlig stemningsmusikk fra Bartóks Musikk for strengeinstrumenter, slagverk og celesta.
Quiz: [Vanskelig] om en neoklassisk sats fra Stravinsijs Oktett

Teori

Intervaller
Quiz: Finn riktig intervall [1 Lett] - [2 Litt vanskeligere] - [3 Vanskeligere] - [4 Flere] - [5 Flere] - [6 Flere] - [7 Vanskeligere] - [8 Flere]

Dur og moll
Quiz: Dur og moll [1 Lett] - [2 Flere lette] - [3 Flere lette] - [4 Litt vanskeligere] - [5 Middels vanskelige] - [6 Litt vanskeligere variant av quiz 5] - [7 Vanskelig]

Tonearter
Quiz: Finn tonearten [1 Lett] - [2 Litt vanskeligere] - [3 Vanskeligere] - [4 Vanskelig] - [5 Vanskelig]
Quiz: Oppgi tonearten [6 Lett] - [7 Litt vanskeligere] - [8 Vanskeligere] - [9 Vanskelig] - [10 Vanskelig]
Quiz: Oppgi tonearten for melodi [11 Middels vanskelig] - [12 Middels vanskelig] - [13 Vanskelig]

Kvintsirkelen
Quiz: Kvintsirkelen [1 Lett] - [2 Litt vanskeligere] - [3 Middels vanskelig] - [4 Middels vanskelig] - [5 Vanskelig]

Hovedtreklangene
Quiz: Hovedtreklangene [1 Lett] - [2 Litt vanskeligere] - [3 Middels vanskelig] - [4 Middels vanskelig] - [5 Vanskelig]

Dur- og moll-skalaer
Quiz: Oppgi tonene i skalaen (dur) [1 Lett] - [2 Lett]- [3 Lett] - [4 Lett] -[5 Lett] - [6 Lett] - [7 Vanskeligere] - [8 Vanskeligere] - [9 Vanskeligere] - [10 Vanskeligere] - [11 Vanskelig] - [12 Vanskelig]
Quiz: Oppgi tonene i skalaen (moll) [13 Lett] - [14 Lett] - [15 Lett] - [16 Lett] -[17 Lett] -[18 Vanskeligere] -[19 Vanskeligere] -[20 Vanskeligere] -[21 Vanskeligere] -[22 Vanskelig] -[23 Vanskelig] -[24 Vanskelig]

Modale skalaer
Quiz: [Lett] - [Middels vanskelig] - [Vanskelig] - [Flere vanskelige] - [Meget vanskelig] - [Flere meget vanskelige]

Overtonerekken
Quiz: [Lett] - akustikk.

Filmmusikk

Filmmusikkomponistene
Quiz: [Lett]
Oppgaver om de mest kjente komponistene og filmene.
Quiz: [Middels]
Her må du kjenne igjen utdrag med musikk fra filmhistorien.