Claude Debussy
- Quiz 2

Debussy
Claude Debussy
1862-1918

Kryss av for det du mener er riktig svar ved hvert spørsmål. Tilslutt får du en oppsummering av riktige og gale svar, med poengsum! For endel av spørsmålene kan du få et hint om du vil. Men dette fører da til en liten reduksjon i poengsummen.

Del A

Lytt igjen til begynnelsen av «Prélude à l'après-midi d'un faune» ("Forspill til en fauns ettermiddag") av Claude Debussy. Dette "impresjonistiske" stykket er komponert i 1894 da Debussy var 32 år.
1. Hvilket rytmisk preg kjennetegner dette stykket?
Jevnt, motorisk driv
Som en marsj
Ulike danserytmer dominerer
Ofte vage rytmer, med uklare eller sammensatte rytmemønstre
2. Hvilken besetning hører du? hint
Kammerorkester
Symfoniorkester uten messingblåsere
Symfoniorkester med 2 harper
Strykekvartett og noen få blåsere

Til ettertanke:
Også det rytmiske særpreg, besetning og instrumentbruk i dette stykket er karakteristisk for impresjonismen som retning, og går igjen i mange av komposisjonene til Debussy.

Del B

Lytt til stykkets åpningstema:
3. Hvordan kan man best beskrive temaets oppbygning?
Fritt, uregelmessig
Forsetning og ettersetning
Temahode med viderespinning
Sammensatt av mange små kjernemotiv
4. I hvilket leie ligger her soloinstrumentet? hint
Nederste oktav
Dels i nederste oktav, dels i andre oktav
Stor sett i andre oktav
Andre og dels tredje oktav
5. Hvorfor har Debussy valgt å legge det slik? hint
Siden instrumentet her spiller alene, er det i dette leiet det klinger best.
Det er vanligvis her instrumentet brukes
Instrumentets uttrykk i dette spesielle leiet er med på å karakterisere stykket
Ingen bestemt grunn, men det er slik han har valgt å starte stykket
6. Hvilket rytmisk preg kjennetegner denne åpningsmelodien?
En uklar og sammensatt rytmikk
Klare rytmiske perioder
Dette har preg av en langsom, verdig dans
Rytmen høres ikke så klar ut, men det skyldes bare at den er så innviklet.
7. Hvilket tonalt preg har begynnelsen av denne åpningsmelodien? hint
Diatonisk
Modal
Kromatisk
Pentatont

Til ettertanke:
Vanligvis legges dette soloinstrumentet i et annet leie. Hvilken virkning tror du det er Debussy er ute etter her, hvorfor har han gjort dette utradisjonelle valget?

Her kan du sjekke svarene dine, eller du kan blanke alle svarene og begynne på nytt.

Fortsett med [flere oppgaver] om Debussy og En fauns ettermiddag.