Claude Debussy
- Quiz 3

Debussy
Claude Debussy
1862-1918

Kryss av for det du mener er riktig svar ved hvert spørsmål. Alle oppgavene må besvares. For endel av spørsmålene kan du få et hint om du vil. Men dette fører da til en liten reduksjon i poengsummen. Tilslutt får du en oppsummering av riktige og gale svar, med poengsum!

Del A

Lytt til avsnittet som kommer like etter stykkets åpningstema.
1. Hvor i dette avsnittet vil du si at det blir etablert en klar tonikafølelse? hint
På første akkord etter harpen
På åpningstemaets siste tone og stykkets første akkord
Ingen steder i dette avsnittet
Helt i slutten av avsnittet
2. Hvis vi beskriver denne musikken slik at den består av tre forskjellige sjikt eller lag - et forgrunns-sjikt, et midtre sjikt og et bakgrunnssjikt, hvordan er da instrumentene disponert i dette avsnittet (etter åpningsmelodien)?
Harpe i forgrunnen, horn i midten og strykere i bakgrunnen
Horn i forgrunnen, treblåsere i midten, strykere og harpe i bakgrunnen
Strykere og harpe i forgrunnen, horn i midten og treblåsere i bakgrunnen
Harpe i forgrunnen, strykere i midten, horn og treblåsere i bakgrunnen
3. Lytt nøye til strykerne i dette avsnittet. Hvilken strykergruppe mangler her? hint
1. fiolin
Bratsjer
Celli
Kontrabasser

Til ettertanke:
Tenk igjennom hvordan Debussy her bruker utradisjonell harmonikk og orkestrering for å formidle et egenartet uttrykk og for å skape dybde (perspektiv) i lydbildet! Forsøk å beskrive dette uttrykket for deg selv med ord og følelser!

Del B

Lytt til følgende avsnitt av stykket hvor du kan høre ulike instrumentgrupper i flere ulike sjikt (lag). Legg spesielt merke til melodien som er angitt i notebildet. Denne melodien kommer to ganger i ulik klangdrakt.
4. Hvilket tonalt preg har selve melodien i disse to avsnittene? hint
En diatonisk durskala
Et modalt preg
Pentaton skala
Kromatisk
5. Hvilke instrumenter spiller denne melodien første gangen? hint
Fløyte, obo, engelsk horn og to klarinetter
To klarinetter og to horn
Fløyte, fioliner og bratsjer
Fløyte, horn, bratsjer og celli
6. Hvilke instrumenter spiller denne melodien andre gangen? hint
Fløyter, oboer, bratsjer og celli
Fioliner, oboer og bratsjer
Fioliner, bratsjer og celli
Fløyte, horn, bratsjer og celli
7. Første gangen denne melodien kommer er bakgrunnen slik: hint
Jevne, ikke-synkoperte akkorder i strykere og horn
Lange akkorder i horn og strykere
Pulserende åttendedeler i strykere med lange akkorder i horn
Synkoperte akkorder i strykerne
8. Andre gangen denne melodien kommer er bakgrunnen slik:
Knapt merkbare akkorder i treblåsere og horn
En mosaikk av småmotiver i treblåsere og horn
En rytmisk forsterkning av melodistemmen i blåserne
En kontrapuniktisk utfyllende motstemme i treblåserne, akkorder i horn
9. Her er rytmikken i bakgrunnsstemmen slik: hint
Åttendelstrioler som er gruppert slik at de faller greit sammen med taktarten
Åttendelstrioler som er gruppert slik at melodikken går på tvers av taktarten
Åttendeler gruppert slik at melodikken går på tvers av taktarten
Åttendeler gruppert slik at de faller greit sammen med taktarten

Til ettertanke:
I dette avsnittet er det tydelig hvordan Debussy benytter ulike virkemidler for å la musikken fremstå i flere ulike sjikt eller lag ovenpå hverandre. Forsøk å leve deg inn i hvordan disse sjiktene gir musikken perspektiv, dybde og liv! Tenk igjennom hvilke virkemidler Debussy har benyttet her og andre steder for å gi musikken slike dimensjoner!

Her kan du sjekke svarene dine, eller du kan blanke alle svarene og begynne på nytt.Fortsett med [flere oppgaver] om Debussy og En fauns ettermiddag.