Claude Debussy
- Quiz 4

Debussy
Claude Debussy
1862-1918

Kryss av for det du mener er riktig svar ved hvert spørsmål. Alle oppgavene må besvares. For endel av spørsmålene kan du få et hint om du vil. Men dette fører da til en liten reduksjon i poengsummen. Tilslutt får du en oppsummering av riktige og gale svar, med poengsum!

Del A

Lytt til følgende avsnitt inne i stykket.
1. I det avsnittet du hørte her, var det en solistisk melodi. Denne kan beskrives som:
En transponert repetisjon av åpningstemaet
En utvidet og utsmykket variasjon av åpningstemaet
Et sidetema som gir kontrast til åpningstemaet
En melodisk episode som likner litt på åpningen
2. Hvilke(t) instrument(er) hadde her forgrunnsmelodien? hint
Klarinett
Fløyte, obo og klarinett
Fløyte og klarinett
To fløyter og en klarinett
3. Hvilken spillemåte forekom ikke i strykerne i dette avsnittet?
Pizzicato (knipse på strengen)
Divisi (en strykergruppe deles opp i flere mindre grupper)
Sordin (demper)
Flageoletter (frembringe overtoner ved å berøre strengen lett)
4. I den første delen av dette avsnittet var instrumentene fordelt slik: hint
Fløyte i forgrunn, harpe i midten, strykere+horn+klarinetter i bakgrunn.
Fløyte i forgrunn, strykere+horn i midten, harpe i bakgrunn.
Fløyte og harpe i forgrunn, horn i midten, strykere i bakgrunn.
Fløyte og lyse strykere i forgrunn, harpe i midten, mørke strykere i bakgrunn.
5. Beskriv taktarten i dette avsnittet. hint
Klar 3-delt takt.
Klar 2-delt eller 4-delt taktart.
Klart vekslende mellom 3-delt og 2-delt taktart.
Vekslende taktarter, ikke helt klar taktart.

Til ettertanke:
Dette avsnittet gir et godt eksempel på hvordan Debussy benytter orkestrering og instrumentbehandling, harmonikk, rytmikk og formelementer for å danne en slik utpreget impresjonistisk virkning. Forsøk å beskrive uttrykket i dette avsnittet for deg selv, med ord og følelser, og sammenhold dette med de virkemidlene Debussy har benyttet!

Del B

Her har du et eksempel på en heltoneskala.
Lytt til følgende avsnitt midt i stykket og merk deg hvor en liknende heltoneskala dukker opp!
6. Ved hvilken bokstav hørte du en slik heltoneskala? hint
A
B
C
D
7. Hva er typisk for heltoneskalaen?
Den har to likeverdige grunntoner
Den har ingen klar grunntone
Den har en grunntone men ingen dominant
Den har to dominanttoner
8. Siden heltoneskalaen har en helt symmetrisk oppbygning så virker den ... ? hint
Svevende, uklar, merkelig
Ettertenksom, nølende, innadvendt
Vakker og velbalansert
Skrikende og dissonant

Til ettertanke:
Debussy bruker heltoneskalaen også i mange andre komposisjoner. Hvorfor tror du han gjør dette?

Her kan du sjekke svarene dine, eller du kan blanke alle svarene og begynne på nytt.