Rock og jazz

Rockens røtter (2 quizer)
Duke Ellington og Ko-Ko (2 quizer)
The Beatles (1960-1970) (2 quizer)
World Music

1900-tallet

Impresjonismen (4 quizer) - Debussy og Ravel.
Den 2dre wienerskolen (3 quizer) - Schönberg, Berg og Webern.
Futurismen (quiz)
Neoklassisk stil (2 quizer)
Igor Stravinskij (1882-1971) (4 quizer)
Béla Bartók (1881-1945) (5 quizer)
Paul Hindemith (1895-1963)
Dmitrij Sjostakovitsj (1906-1975)(5 quizer)
Musique concrète eller "konkret musikk" på norsk.
Serialisme (quiz)
Modernismen og beslektede begreper.

Middelalder og renessanse

Gregoriansk sang
Messen - i musikkhistorie
og i filmmusikk
Messen - Ordinarieleddene oversatt
Kirketoneartene (quizer)
Kirkemusikkens betydning
i middelalder og renessanse
Madrigal

Filmmusikk

Filmmusikk har egen meny, mange sider.
Ledemotiv hos Wagner
og i film Del 1
- Del 2
Messen - i musikkhistorie
og i filmmusikk

Barokken

Barokkmusikk - sentrale stiltrekk og begreper
Fuge(quiz)

Teori

Stamtonerekka, hovedtreklangene og tonalitet
Dur- og mollskalaene (quizer)
Kvintsirkelen, tonearter og fortegn (quizer om toneartene) - (kvintsirkelquizer)
Modal musikk (6 quizer) - Ulike skalatyper i eldre og nyere tid.
Overtonerekken (quiz)
Modernisme og postmodernisme - avantgarde og eklektisme - noen begreper.
Hva er folkemusikk? - noen definisjoner.


Ikke musikk

Informasjonsteknologi (IT) programfag - for videregående skole. Supplerende stoff om datamodellering, tallsystemer, tips ang. Access mm.

Et interaktivt Minkowski-diagram med oppgaver - en hjelp til å forstå sider ved den spesielle relativitetsteorien. På engelsk.