Romantikken

Franz Liszt (1811-1886) - se også en
 interaktiv analyse av Les Préludes
Richard Wagner (1813-1883) (2 quizer) - for spesielt interesserte anbefales også Richard Wagner Web Site - hvor du finner mye mer stoff om Wagner, hans liv og verk. (Mest på engelsk.)
Anton Bruckner (1824-1896)

Edvard Grieg (1843-1907)
Gustav Mahler (1860-1911)

Richard Strauss (1864-1949)

Wienerklassisismen

Wienerklassisk stil (2 quizer) - generelle stiltrekk
Joseph Haydn (1732-1809) (quiz)
- se også en interaktiv analyse av 1. sats av Symfoni nr 94 i G-dur
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) (quiz)
- se også en interaktiv analyse av 1. sats av Symfoni nr 40 i G-moll (quiz)
Ludvig van Beethoven (1770-1827) (quiz)
- se også en interaktiv analyse av 1. sats av Symfoni nr 5 i C-moll (quiz)
Sonatesatsformen i den wienerklassiske periode (4 quizer)
Klassisk symfoni
Mannheimerskolen (3 quizer) - se også en animert analyse av Stamitz - Symfoni op 4 nr 6, 1. sats.
Overgangen mellom barokk og klassisk periode (2 quizer)
Noen begreper fra wienerklassisk periode Alberti-bass, obligat akkompagnement, klassisk kontrapunkt.

Barokken

Barokkmusikk - sentrale stiltrekk og begreper
Fuge (quiz) - les om fugen i barokken. - se også en interaktiv analyse av Bach - Fuge i c-moll

Middelalder og renessanse

Gregoriansk sang- den enstemmige kirkelige sangen i middelalderen
Messen - en tradisjonell musikalsk form
Messen: Ordinarieleddene oversatt til norsk
Kirketoneartene (quiz) - skalabruk i middelalder og renessanse
Kirkemusikken - hvorfor den hadde så stor betydning i middelalderen og renessansen
Madrigal - renessansens verdslige vokalpolyfoni

Rock og jazz

The Beatles (2 quizer)
Rockens røtter (2 quizer)
- en multimedial oversikt
Duke Ellington og Ko-Ko (2 quizer)
- en multimedial introduksjon
World Music

Filmmusikk

Filmmusikk har egen meny.

1900-tallet

Musique concrète - "konkret musikk" på norsk. Hvordan man lager musikk av lyd!
Dmitrij Sjostakovitsj (1906-1975)
(5 quizer)
Serialisme (quiz) - videreføringer av 12-toneteknikken. Denne "retningen" eller disse teknikkene fikk mye oppmerksomhet på 1950-tallet.
Futurismen (quiz) - en liten men innflytelsesrik bevegelse
Impresjonismen (4 quizer) - Debussy og Ravel.
Den 2dre wienerskolen (3 quizer) - atonal musikk, ekspresjonisme, sprechgesang, 12-toneteknikk og komponistene Schönberg, Berg og Webern.
Neoklassisk stil
(2 quizer)
Modernismen
- forsøk på å klargjøre dette og beslektede begreper.
Igor Stravinskij (1882-1971)
(4 quizer)
Béla Bartòk (1881-1945) (5 quizer)
Paul Hindemith (1895-1963)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Teori

Dur- og mollskalaene
(a. Intervallene b. Hele og halve trinn c. dur og moll-quizer) - grunnleggende om skalaer og intervallstrukturer. (Mer detaljert og grunding om mange skalaer: musictheory25.com)
Kvintsirkelen, tonearter og fortegn
(quizer om toneartene) - (kvintsirkelquizer) - i det tempererte tonesystemet er kvintsirkelen et viktig grunnlag for akkorder og tonale strukturer.
Stamtonerekka, hovedtreklangene og tonalitet
- hovedtreklangene er de sentrale byggeklossene i tonal musikk.
Hel- og halvslutninger - Eksperimenter selv med hel- og halvslutninger i dur- og moll! Finn ut hvordan de klinger og hva de heter.
Modal musikk
(quiz) - Mange ulike skalatyper i eldre og nyere tid. Kirketoneartene er blant disse.
Overtonerekken (quiz)
Modernisme og postmodernisme - avantgarde og eklektisme - en liten oversikt over disse sentrale begrepene.
Hva er folkemusikk?
- en rekke ulike definisjoner for dette begrepet.