Duke Ellington og Ko-ko
- Quiz 1


Kryss av for riktig(e) svar etter hvert spørsmål. Alle oppgavene må besvares. Tilslutt får du en oppsummering av riktige og gale svar, med poengsum!

Før du forsøker denne quizen bør du ha lest om Duke Ellington og Ko-ko på musikksidene!

1. Duke Ellington planla lenge en opera basert på historien til de amerikanske negrene. Hva skulle denne operaen hete?
Boala
Koala
Ko-Ko
Boola
Boula
2. I hvilket år ble Ko-Ko komponert?
1936
1939
1940
1945
3. Hva skulle Ko-Ko skildre?
Dans i New Orleans' Congo Square
Dans i New Orleans' Ko-Ko Square
Dans i landsbyen Ko-Ko i Elfenbenskysten, et sted mange slaver kom fra
Dans i den lille byen Ko-Ko, Tennessee
Dans i landet Kongo, Afrika
4. Formen på Ko-Ko er basert på
12-takters blues
16-takters blues-variant
32-takters blues-variang
en klassisk variasjonsform
5. Kryss av for navnene til noen av musikerne som spilte i orkesteret i denne innspillingen av Ko-Ko som det henvises til innledningsvis her!
Louis Armstrong, trompet
Ben Webster, tenor-sax
Juan Tizol, ventiltrombone
Charlie Parker, alt-sax
Tricky Sam Nanton, trombone
Duke Ellington, piano
6. En "plunger mute" var opprinnelig
en filterholder for en kaffemaskin
en treskål til å ha frukt i
en del av en vekt
en vask- og toilettsuger
en metallskål konstruert for å forandre klangen på en trombone eller en trompet
7. Kryss av for det som er typisk for Ellington som komponist, arrangør og bandleder!
Ellington arrangerer og komponerer med utgangspunkt i særtrekk hos enkeltmusikerne
Den enkeltes særpreg forsvinner i helheten
Solo-innslagene er viktige deler av helheten
Hele låter virker nærmest improviserte
Låtene er ofte preget av en gjennomarbeidet planmessighet
Ellington evner å skape en større struktur av mindre komponenter
8. Kryss av for flere ting som er typisk for Ellington som komponist, arrangør og bandleder!
Låtene til Ellington er alltid meget melodiske
Låtene til Ellington er alltid meget dansbare
Klangbehandling og særegne klanguttrykk er viktig hos Ellington
Ellingtons musikk kunne være intens og emosjonell i sitt uttrykk
Ellington bruker en enkel harmonikk
Man kan si om Ellington at han har forvandlet hele orkesteret til sitt eget instrument
Her kan du sjekke svarene dine, eller du kan blanke alle svarene og begynne på nytt.

Fortsett med [flere] og vanskeligere oppgaver om Duke Ellington og Ko-Ko!