Overtonerekken
- Quiz 1

Kryss av for det du mener er riktig svar ved hvert spørsmål. For hvert spørsmål er det bare ett helt riktig svar. Alle oppgavene må besvares. Tilslutt får du en oppsummering av riktige og gale svar, med poengsum!

1. Når man spiller en tone på et instrument, består denne tonen av:
flere ulike frekvenser av ulik styrke.
én bestemt frekvens.
flere ulike frekvenser med lik styrke.
flere ulike frekvenser hvor den nederste tonen alltid er sterkest.
2. To toner klinger med en oktavs avstand. Den øverste svinger da:
halvparten så raskt som den nederste.
like raskt som den nederste.
halvannen ganger så raskt som den nederste.
dobbelt så raskt som den nederste.
3. Énstrøken A svinger 440 ganger i sekundet (440 Hz). Hvor raskt svinger da tostrøken A?
550 Hz
660 Hz
880 Hz
220 Hz
4. Det som kalles partialtonerekken består av grunntonen (partialtone nr 1) og overtonene (partialtone nr 2 og oppover). I partialtonerekken klinger noen av tonene litt ulikt de tilsvarende tonene i det tempererte system. Spill av og lytt mens du følger med på notebildet:

Hvilke to toner er det som mest tydelig klinger lavere enn notebildet tilsier?
Partialtonene 4 og 7
Partialtonene 5 og 7
Partialtonene 5 og 11
Partialtonene 7 og 11
5. Hvis grunntonen er store G, hvilken tone er da 6. partialtone?
enstrøken G
tostrøken G
tostrøken D
enstrøken H
6. Hvis grunntonen er lille e, hvilken partialtone er da tostrøken Giss?
3. partialtone
5. partialtone
6. partialtone
7. partialtone

Her kan du sjekke svarene dine, eller du kan blanke alle svarene og begynne på nytt.