Tekst:

Dmitrij Sjostakovitsj (1906-1975)

SjostakovitsjSjostakovitsj (eng. stavemåte: Shostakovich) var den mest profilerte komponisten som virket i Russland under Sovjet-tiden. Han led under sensur fra kommunistpartiet og musikken hans ble mottatt og oppfattet på meget vekslende vis av Stalin og myndighetene. Sjostakovitsj ble offisielt kritisert i 1936 og 1948 og hans verk ble i perioder forbudt. På den annen side mottok han en rekke statlige priser og mye offentlig heder. Etter Stalins død i 1953 kunne Sjostakovitsj gradvis utnytte den større friheten til å videreutvikle en personlig stil.

Tradisjonalist og modernist

Musikken til Sjostakovitsj er på sitt mest modernistiske (Symfoni nr 4, nr 14) fortsatt relativt moderat i lys av samtiden, på sitt mest tradisjonelle (Klaverkonsert nr 2, 2. sats) er han en romantiker. I det store og hele kan Sjostakovitsj sies å komponere i en neo-klassisk stil med romantiske trekk (eller post-romantiske som noen kaller det). Sin viktigste innflytelsene kan Sjostakovitsj ha fått fra Mussorgskij, Prokofjev, Stravinskij og Mahler. Nevnes kan også den 2dre wiener-skolen og Hindemith. Russiske folketoner og russisk og internasjonal populærmusikk forekommer i musikken til Sjostakovitsj, både som sitater og som pastisjer (stilmessige etterlikninger). Ironi, sarkasme og groteskerier opptrer også mange steder.

Tonalitet

Musikken til Sjostakovitsj bygger for det meste på en fri tonal stil med tonale, modale og konstruerte skalatyper. Dette kombineres med noe eller mye kromatikk og det kan forekomme atonale partier. Harmonisk utnytter han store deler av spektret fra treklanger til sterkt dissonnerende akkorder med mange toner. Orkestersatsene hans har preg av mesterlig orkestreringskunst, ofte med episke dimensjoner og stor uttrykkskraft. I mange satser bruker han rytmefigurer og gjentakelser på en karakteristisk og egenartet måte.

Skjulte meninger

En mye omdiskutert side ved Sjostakovitsj' musikk er hans bruk av kryptogrammer, sitater og andre ting med skjult mening eller dobbelt bunn. Uomtvistelig er hans bruk i mange komposisjoner av tonefølgen - Ess H (Dmitrij Schostakowitsch med tysk stavemåte). Det forekommer også en rekke sitater både fra egne verk og fra stykker av Rossini, Wagner, Beethoven, Berg, Mahler, Tsjaikovskij, revolusjonssanger, russiske og jødiske folketoner og annet. Meget omdiskutert er spesielt hans Symfoni nr 5 hvor han etter å ha blitt offentlig kritisert for operaen Lady Macbeth vender seg til et tilsynelatende enklere, mer tradisjonelt og vennlig tonespråk i tråd med hva kommunistpartiet ønsket og forventet. Men mange har ment at denne symfonien (blant andre verk) er full av skjulte meninger, at den harsellerer med partikongressen og at den beskriver en påtvunget optimisme og triumf, ikke en ekte.

Popularitet

Sjostakovitsj er en av de komponistene i det 20. århundre som har fått stor popularitet og spesielt enkelte av symfoniene hans har blitt hyppig fremført. På samme tid har han av enkelte blitt kritisert for å være for lite nyskapende siden hans musikk i så stor grad er en syntese av tidligere stiler.

Eksempler

Et eksempel på modalitet og konstruerte skalaer, på treklangsharmonikk sammen med dissonerende akkorder. Hovedtemaet fra Symfoni nr 5, 1. sats:

Her er et eksempel på en konstruert (syntetisk) skala, sammen med hovedsaklig treklangsbasert harmonikk. Resultatet er egenartet for Sjostakovitsj, fra åpningen av hans Cellokonsert nr 1:

Her er to eksempler på kryptogrammet DSCH
(D-Ess-C-H, Dmitrij Schostakowitsch med tysk stavemåte). Motiver basert på denne tonefølgen dukker opp i en lang rekke verk med ulike uttrykk og i forskjellige rytmiseringer.

Her er eksempler på Sjostakovitsj' karakteristiske bruk av rytmemønstre. Noen brukes som ostinater over lengre partier, andre varieres noe mer. Virkningen er egenartet.

 

Sentrale komposisjoner

 • 15 symfonier
  (Symfoni nr 4, 1. sats, spill utdrag: , Symfoni nr 5, 1. sats, spill utdrag: )
 • 15 strykekvartetter
  (Strykekvartett nr 8, 2. sats, spill utdrag: )
 • Operaen Katarina Ismailova (aka Lady Macbeth)
 • Konserter
  (Klaverkonsert nr 2, 2. sats, spill utdrag: )
 • Filmmusikk

Nå kan du forsøke deg på noen quizer om Sjostakovitsj!

Søk etter mer: