Sjostakovitsj
- Quiz 1

Kryss av for riktig svar etter hvert spørsmål. Alle oppgavene må besvares. Tilslutt får du en oppsummering av riktige og gale svar, med poengsum!

Før du forsøker denne quizen bør du ha lest om Dmitrij Sjostakovitsj på musikksidene!

1. Hvor levde Sjostakovitsj?
Først i Russland, senere i Frankrike og USA
I Russland og Sovjet hele livet
Studerte i Russland, levde senere i Sveits
2. Når levde Sjostakovitsj?
1885-1930
1906-1975
1923-1985
3. Hvordan var forholdet mellom Sjostakovitsj og det regjeredende kommunistpartiet i Sovjet-staten?
Sjostakovitsj ble forfulgt og måtte rømme fra Sovjet
Han ble hyllet som den store, revolusjonære komponisten
Han ble mottatt på vekslende vis, i perioder ble han kritisert, andre ganger mottok han statlige priser og heder
Han ble oversett og latt i fred av Stalin og kommunistpartiet
4. Hvilken beskrivelse passer for det meste best på Sjostakovitsj' musikk?
Vekslende stilarter og teknikker med store kontraster
12-toneteknikk inspirert av den 2dre wienerskolen
Nasjonal, folkemusikkpreget stil
En blanding av punktmusikk og futurisme
5. Kryss av for det som er riktig:
Sjostakovitsj var påvirket av Mahler
Sjostakovitsj brukte sitater
Sjostakovitsj' musikk kunne virke ironisk
Sjostakovitsj videreutviklet Webern sin symmetriske stil
Sjostakovitsj var påvirket av Stravinskij
Sjostakovitsj' musikk viste liten eller ingen innflytelse fra tidligere komponister
Sjostakovitsj unngår alltid det romantiske uttrykket
6. Hvilken beskrivelse passer best på Sjostakovitsj' tonale stil?
En treklangbasert stil uten kromatikk.
En kromatisk stil med innslag av polytonalitet.
En fri tonal stil kombinert med kromatikk, ulike skalatyper og atonale avsnitt.
En fri tonal stil basert på tradisjonell, senromantisk harmonikk.
7. Kryss av for det som er riktig:
Sjostakovitsj var en briljant orkestrator
Sjostakovitsj bruker ofte gjentatte rytmefigurer
Sjostakovitsj har alltid en variert og uforutsigbar rytme
Sjostakovitsj unngår treklangbasert harmonikk
Sjostakovitsj kombinerer tonale, modale og konstruerte skalaer
Sjostakovitsj' musikk kan inneholde skjulte meninger
8. I mange komposisjoner bruker Sjostakovitsj ulike motiver som alle er basert på tonene D-Ess-C-H. Hva er betydningen av dette? hint

Det er et kryptogram for komponistens navn.
Det er et kryptogram for navnet til komponistens første kone.
Det er et kryptogram for Josef Stalin.
Det er en variasjon over det kjente motivet B-A-C-H

Her kan du sjekke svarene dine, eller du kan blanke alle svarene og begynne på nytt.

Fortsett med [flere oppgaver] om Sjostakovitsj.