Sjostakovitsj
- Quiz 2

Kryss av for riktig svar etter hvert spørsmål. Tilslutt får du en oppsummering av riktige og gale svar, med poengsum!

Før du forsøker denne quizen bør du ha lest om Dmitrij Sjostakovitsj på musikksidene!

Lytt begynnelsen av en sats fra et kammermusikalsk stykke av Sjostakovitsj:
1. Denne musikken er inspirert av folkemusikk. Hvilken folkemusikk?
Jødisk
Russisk
Svensk
Ungarsk
2. Kryss av for de instrumentene du hørte:
Piano
Fiolin
Bratsj
Cello
Harpe
Gitar
3. Hvilket ord beskriver best denne besetningen?
Duett
Trio
Kvartett
Kvintett
Lytt til dette avsnittet fra Sjostakovitsj symfoni nr 5, 1. sats (1937):
4. Hva er grunntonen i avsnitt A? hint
A
H
C
D
5. Hva er grunntonen i avsnitt C? hint
Bb
Eb
Db
Fb
6. Hvilken modus ("kirketoneart") er det i avsnitt B?
Frygisk
Dorisk
En blanding av frygisk og dorisk
Ren moll
7. Hvilken modus er det i avsnitt C?
Frygisk
Dorisk
En blanding av frygisk og dorisk
Ren moll
Lytt til begynnelsen av 4. sats fra Symfoni nr 5.

8. Hva er grunntonen i det avsnittet som vises i notebildet?
D
E
A
G
9. Hvilken modus er det i det avsnittet som vises i notebildet?
Dorisk
Ren moll
Frygisk
Dur

Her kan du sjekke svarene dine, eller du kan blanke alle svarene og begynne på nytt.

Fortsett med [flere oppgaver] om Sjostakovitsj.