Sjostakovitsj
- Quiz 3

Kryss av for riktig svar etter hvert spørsmål. For hvert spørsmål er det bare ett riktig svar. Alle oppgavene må besvares. Tilslutt får du en oppsummering av riktige og gale svar, med poengsum!

Før du forsøker denne quizen bør du ha lest om Dmitrij Sjostakovitsj på musikksidene!

Lytt til et utdrag fra 1. sats fra Symfoni nr 4 (1935-36) av Sjostakovitsj:

1. Dette avsnittet har en bestemt skalatype. Hvilken skala?
Melodisk moll
Ren moll
Syntetisk skala med annen hver gang halve og hele trinn
Syntetisk skala satt sammen av frygisk og lydisk
2. Kryss av for de instrumentene du hørte:
Piccolo
Fløyter
Oboer
Klarinetter
Bass-klarinett
Fagotter
3. Avsnittet som kommer rett etter det du ser på notebildet har en annen og forskjellig skaltype. Hvilken?
Durskala
Harmonisk moll
Heltoneskala
Kromatisk skala
4. Hvordan kan man best karakterisere harmonikk og klang i dette neste avsnittet (etter notebildet)?
Meget dissonnerende akkordikk
Treklangsbasert akkordikk med tillagte dissonanstoner
Parallelle firklanger, impresjonistisk
Svevende harmonikk
Lytt til et annet avsnitt fra samme symfoni:

5. Hva er grunntonen i dette avsnittet?
G
E
H
D
6. Hvilken modus ("kirketoneart") er det i dette avsnittet? hint
Frygisk
Dorisk
En blanding av frygisk og dorisk
Ren moll
7. Kryss av for de instrumentene/instrumentgruppene du hører?
Engelsk horn
Horn
Fagott
Bass-klarinett
Bratsjer
Celloer
Kontrabasser
Fioliner

Her kan du sjekke svarene dine, eller du kan blanke alle svarene og begynne på nytt.

Fortsett med [flere oppgaver] om Sjostakovitsj.