Sjostakovitsj
- Quiz 4

Kryss av for riktig svar etter hvert spørsmål. Alle oppgavene må besvares. Tilslutt får du en oppsummering av riktige og gale svar, med poengsum!

Dette er den første av to quizer som handler om de første par minuttene av Dmitrij Sjostakovitsj: Symfoni nr 4 (1935-36), 1. sats.

Lytt først til dette utdraget og følg med på spørsmålene som dukker opp underveis! I denne quizen vil du få spørsmål fra den første delen av utdraget, i den neste quizen fra fortsettelsen.

1. Satsen åpner (bokstav A) med tre takter med en melodisk bevegelse på tre toner og med tre akkorder. Kryss av for det som er riktig: hint
Melodikken er tonal
Melodikken er trinnvis
Harmonikken er kromatisk
Harmonikken er meget dissonnerende
Sjostakovitsj bruker sen-romantisk harmonikk
2. Hva er mest riktig å si om uttrykket i disse første tre taktene?
Uttrykket er smertefullt og gir forventning om et dramatisk musikalsk forløp.
Uttrykket er drømmende og gir forventning om et avslappende musikalsk forløp.
Uttrykket er klassisk avbalansert og gir forventning om en sats preget av klarhet og klassiske former.
3. Melodien spilles av hvilke instrumenter?
Treblåsergruppen
Lyse treblåsere
Lyse treblåsere og xylofon
Oboer, klarinetter og xylofon
Lyse treblåsere, fioliner og klaver
4. Akkordene spilles av hvilke instrumenter? hint
Tromboner med mute
Tromboner og trompeter med mute
Tomboner og strykere
Horn og strykere
Horn
5. Akkordene har tonen C nederst. Hvis du ser bort fra oktav-doblinger, hvilke andre toner er det med i akkordene? hint
Db
D
Eb
G
Ab
Bb
6. I avsnittet ved bokstav B endrer satsen allerede karakter. Kryss av for det som beskriver dette avsnittet best:
Melodikken er kromatisk
Melodikken er diatonisk
Melodien dannes av en 12-tonerekke
Melodien er tonal
Melodien har et klart tonalt sentrum
7. Fortsett å krysse av for det som beskriver dette avsnittet:

Melodien er formet med tydelige rytmemønstre
Det er en melodi som spilles unisont i oktaver
Det er en to-stemmig melodi
Melodien har en oblgat understemme
8. Hvilke instrumenter hører du i avsnitt B?
Treblåsergruppen
Lyse treblåsere
Lyse treblåsere og xylofon
Oboer, klarinetter og xylofon
Lyse treblåsere, fioliner og klaver

Her kan du sjekke svarene dine, eller du kan blanke alle svarene og begynne på nytt.

Fortsett med [flere oppgaver] om dette samme stykket!