Sjostakovitsj
- Quiz 5

Kryss av for riktig svar etter hvert spørsmål. Alle oppgavene må besvares. Tilslutt får du en oppsummering av riktige og gale svar, med poengsum!

Dette er den andre av to quizer som handler om de første par minuttene av Dmitrij Sjostakovitsj: Symfoni nr 4 (1935-36), 1. sats. Hvis du ikke allerede har gjort det, bør du ta den første av disse to quizene først!

Lytt igjen til dette utdraget og følg med på spørsmålene som dukker opp underveis! I denne quizen vil du få spørsmål fra den andre halvdelen av utdraget, i den forrige quizen var det spørsmål fra den første halvdelen.

1. I avsnittet ved bokstav C endrer satsen igjen karakter. Her setter inn det som kan regnes som satsens hovedtema. Kryss av for det som er riktig: hint
Avsnittet har et tydelig tonalt sentrum (grunntone).
Melodien er diatonisk med tydelig moll-preg.
Melodien er atonal med modale trekk.
Melodien er modal med tydelig dur-preg.
Melodien er tonal med kromatisk farging.
Melodien har et visst "kantete" preg.
2. Vurder akkordikken i det samme avsnittet og kryss av for det som er riktig: hint
Akkordikken er tonal.
Akkordikken er stort sett konsonerende.
Akkordikken er stort sett dissonerende.
Akkordikken er bitonal i forhold til melodien.
3. I avsnitt C kommer noen instrumenter inn for første gang i satsen. Hvilke: hint
Fløyte
Klaver
Xylofon
Fagotter
Trompeter
Horn
Tromboner
Fioliner
Pauker
Kontrabasser
4. I avsnitt D er det en videreutvikling av musikken fra avsnitt C. Kryss av for det som er riktig:
Det er større spenning mellom melodi og akkorder.
Det er mindre spenning mellom melodi og akkorder.
Musikken har mer legato-preg.
Akkordikken har modulert (skiftet toneart).
Melodikken har modulert (skiftet toneart).
Avsnittet viser bitonalitet.
5. I avsnitt E er det stadig videreutvikling av de to foregående avsnittene. Kryss av for det som er riktig: hint
Akkordikken er mer dissonnerende enn i avsnittene B og C.
Akkordikken er mindre dissonnerende enn i avsnittene B og C.
Det er flere instrumenter som spiller enn i de foregående avsnittene.
Det er færre instrumenter som spiller enn i avsnitt C.
Det kommer inn nye motiver.
Det bearbeides et sentralt motiv fra avnitt C.
6. Avsnitt F starter med et motiv fra tidligere i satsen, hvilket?
Hovedtemaet
Åpningsmotivet
Overgangs-delen mellom åpning og hovedtema (avsnitt B)
Annet materiale fra avsnitt C
7. Dette motivet er svakt endret fra tidligere. Kryss av for det som er riktig: hint
Motivet kommer i dobbelt tempo.
Motivet kommer i samme tempo.
Motivet kommer i halvt tempo.
Motivet akkompagneres av samme akkordtype.
Motivet akkompagneres av mer dissonerende akkorder.
Motivet akkompagneres av mindre dissonerende akkorder.
8. Denne delen av satsen kuliminerer (når sitt foreløpige høydepunkt) i avsnitt ved bokstav G. Hva er riktig her?
Avsnittet har den kraftigste dynamikken så langt.
Avsnittet har den mest massive klangen så langt.
I dette avsnittet spiller ikke slagverk-instrumentene.
Avsnittet har et entydig tonalt sentrum.
9. Fortsett å krysse av for det som gjelder avsnittet ved bokstav G.
Avsnittet fortsetter med etablerte rytmemønstre.
I dette avsnittet introduseres en ny og livligere rytme.
Dette avsnittet kommer som en logisk konsekvens av utviklingen hittil i stykket.
Dette avsnittet kommer som en overraskelse i forhold til det som har skjedd tidligere i stykket.
Dette avsnittet skaper forventning om noe nytt og forskjellig.

Her kan du sjekke svarene dine, eller du kan blanke alle svarene og begynne på nytt.