Gustav Mahler (1860-1911)

Mahler

Ved overgangen til 1900-tallet befinner vi oss i senromantikken. Svært mange komponister er påvirket av eller har Wagner som forbillede, alle kjemper for å unngå å kopiere ham. Dette er romantikkens oppløsning, overgang til en ny tid.

Hovedverk: 9 (10) symfonier og flere sangsykluser (flere med orkester). Stiltrekk med hovedvekt på symfoniene:

 • Lange, formmessig komplekse, programmatiske i innhold, enormt ressurskrevende (kjempemessig orkester).
 • Utforskende og dristig i sin instrumentering. Uvanlige instrumenter og instrumentkombinasjoner. Svært variert instrumentasjon.
 • Ekstremt detaljerte anvisninger av tempo, frasering og dynamikk.
 • Lange harmoniske spenn, harmoniske forbindelser til fjerne tonearter

Disse tingene, og annet, viser påvirkning fra Wagner. Mahler har da også uttalt selv at hans to forbilder var Beethoven og Wagner. Andre spesielle stiltrekk hos Mahler:

 • Flere av symfoniene (ikke alle) har et detaljert program.
 • Melodikk fra sangsyklusene forekommer flere steder i symfoniene.
 • Vokale innslag i fire av symfoniene: Sang-solister, kor. Forbilde i Beethovens 9. symfoni.
 • Utpreget dualisme (tosidighet, motsetninger) overalt:
  — det raffinerte og det enkle
  — kosmiske anfektelser og lyriske bilder
  — koraler og marsjer, folketoner og naturbilder, parodier og groteskerier
  — hver symfoni skal være «en verden» hvor det meste kan komme til uttrykk
 • Motiver overføres fritt fra én sats til en annen.
 • Symfoniene slutter gjerne i en annen toneart enn de begynner.
 • Påvirkning fra Bruckner:
  — koralaktige tema
  — forkjærlighet for motiver basert på kvarter og kvinter
  — adagiosatser og introduksjoner
 • Komplisert og til tider krass harmonikk (f eks brutal sammenstilling av dur og moll).
 • Ofte ytterliggående i uttrykket, ikke redd for overdrivelser.

Mahler er med på å danne overgangen til en ny tid.

Eksempel på harmoniske forhold

Her er et eksempel fra Mahlers 5. symfoni, 2. sats. Satsens hovedtema (HT) går i A-moll:


Satsens sidetema (ST) går i F-moll


Det harmoniske forholdet mellom de to temaene er dristig og ukonvensjonelt. Et blikk på kvintsirkelen viser hvor langt fra hverandre de to toneartene er:


Lytt til et litt lengre fra denne satsen, 2. sats fra Mahlers Symfoni nr 5 (1901-02):

Viktige komposisjoner

 • 9 symfonier
 • Lieder eines fahrenden Gesellen (sang og piano / sang og orkester)
 • Kindertotenlieder (sang og orkester)
 • Das Lied von der Erde (alt- og tenor-solister og orkester)