Wienerklassisk stil
- Quiz 1

Fyll inn riktig svar etter hvert spørsmål. Alle oppgavene må besvares. Tilslutt får du en oppsummering av riktige og gale svar, med poengsum!

Les gjerne artikkelen om wienerklassisk stil før du tar for deg disse oppgavene!

1. Wienerklassisk periode regnes ofte som
ca 1750 - 1850
ca 1770 - 1820
ca 1760 - 1810
ca 1730 - 1800
2. Kryss av for komponister som regnes som wienerklassiske
Johann Sebastian Bach
Joseph Haydn
Carl Philipp Emanuel Bach
Wolfgang Amadeus Mozart
Ludvig van Beethoven
Frederic Chopin
Claude Debussy
3. I motsetning til tidligere perioder blir denne musikkformen viktigst i wienerklassisk periode:
Instrumentalmusikk
Vokalmusikk
Scenisk musikk
Kirkemusikk
4. Kryss av for det som kan sies å være riktig om wienerklassisk musikk:
Den er preget av rytmisk regelmessighet
Melodikken er meget utbrodert
Det blir mer vanlig med overlappende fraser
Den preges av aktiv bruk av dynamikk
Homofon tekstur blir det vanligste
Polyfon tekstur blir det vanligste
5. Kryss av for formtyper som er typiske for wienerklassisk stil:
Variasjonsform
Fuge
Menuett og Trio
Sonatesats
Monodi
Rondo
6. Med periodisk form menes:
En bestemt inndeling av formdeler i en sats slik at en satsdel kommer igjen på bestemte steder i satsen
En bestemt inndeling i en flersatsig komposisjon slik at en sats kommer igjen på bestemte steder i komposisjonen
En bestemt inndeling av en frase slik at det er balanse og symmetri mellom to deler av frasen.
En bestemt inndeling av en sats slik at det er balanse og symmetri mellom ulike deler av satsen.
En bestemt oppbygning av en frase slik at det alltid er 8 takter i frasen.

I skjemaet nedenfor skal du fylle inn betegnelsene for delene i en periodisk form:


(7)

(8)

(9)

 

Her kan du sjekke svarene dine, eller du kan blanke alle svarene og begynne på nytt.

 

Fortsett med flere oppgaver om wienerklassisk stil!