Wienerklassisk stil
- Quiz 2

Fyll inn riktig svar etter hvert spørsmål. Alle oppgavene må besvares. Tilslutt får du en oppsummering av riktige og gale svar, med poengsum!

Les gjerne artikkelen om wienerklassisk stil før du tar for deg disse oppgavene!

1. I wienerklassisk stil er gjennomføringsprinsippet viktig. Kryss av for det som er riktig om dette:
temaer eller temadeler varieres og gjentas
temaer eller temadeler imiteres strengt
temaer eller temadeler beholder sin faste karakter og uttrykk
temaer eller temadeler fragmenteres, utvides og forandres
2. Kryss av for typiske wienerklassiske trekk
klarhet, symmetri og balanse
ett fast uttrykk i én sats
generalbass
melodi og akkompagenement
klare formtyper
kirketoneartene
3. Tema med variasjoner er en viktig formtype i wienerklassisk tid. Kryss av for det som er riktig om denne formen:
Temaet er ofte en lett gjenkjennelig melodi
Variasjonsformen er en gjennomimitert form
Variasjonene vil variere egenskaper ved temaet på en systematisk måte
I variasjonene skjer det som oftest fragmentering av temaet etter gjennomføringsprinsippet
I variasjonsformen komme temadelen igjen flere ganger i løpet av satsen
Variasjonsformen avsluttes noen ganger av en friere utformet coda-del
4. Kryss av for komposisjonsprinsipper som er typisk for wienerklassisk stil:
Viderespinning
Gjennomføring
Variasjon
Periodisk utforming av melodier
Overlappende fraser
Ordmaleri
5. Hvordan skiller utformingen av akkompagnement seg i wienerklassisk stil fra barokken?
Det er rytmisert eller figurert
Det er improvisert, basert på besifrete basstoner
Akkompagnementstemmene følger ikke melodiens fraseinndeling
Harmonikken er i mindre grad basert på et fast harmonisk sentrum

I skjemaet nedenfor skal du fylle inn betegnelsene for delene i en tredelt form av typen Menuett-og-Trio. Bruk bokstaver for formdelene i øverste og nederste rad og navn på satsdelene i midterste rad.


(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)
|: :|
(12)
|:   :|
(13) (14)
|: :|
(15)
|:   :|
(16) (17)

(18)
 
(19) (20)

 

Her kan du sjekke svarene dine, eller du kan blanke alle svarene og begynne på nytt.