Sonatesatsform
- Quiz 2

Fyll inn riktig svar etter hvert spørsmål. Alle oppgavene må besvares. Tilslutt får du en oppsummering av riktige og gale svar, med poengsum!

Les gjerne artikkelen om sonatesatsform før du tar for deg disse oppgavene!

Nedenfor ser du de forskjellige delene i vanlig sonatesatsform i skjematisk form. Forholdet mellom delene preges av bestemte tonale relasjoner. Fyll inn toneartsforholdene for en typisk sonatesats i en dur-toneart!

Angi toneartsforholdene slik:

T = Tonika, satsens hovedtoneart
D = Dominant, satsens dominanttoneart
S = Subdominant
Tp = Paralelltoneart til tonika
Tv = Tonikas varianttoneart
Mod = Avsnitt med modulerende toneart(er)

HT = Hovedtemadel
Ov
= Overgangsdel
ST = Sidetemadel
Ep = Epilogdel eller codetta med avsluttende kadensering

 

EKSPOSISJON GJENNOMFØRING REKAPITULASJON
HT
(1)
Ov
(2)
ST
(3)
Ep
(4)
(5) HT
(6)
Ov
(7)
ST
(8)
Ep
(9)

 

Her kan du sjekke svarene dine, eller du kan blanke alle svarene og begynne på nytt.

 

Fortsett med flere oppgaver om sonatesatsformen i wienerklassisk stil!