Sonatesatsform
- Quiz 3

Fyll inn riktig svar etter hvert spørsmål. Alle oppgavene må besvares. Tilslutt får du en oppsummering av riktige og gale svar, med poengsum!

Les gjerne artikkelen om sonatesatsform før du tar for deg disse oppgavene!

Nedenfor ser du de forskjellige delene i vanlig sonatesatsform angitt med hver sin forkortelse. Fyll inn riktige forkortelser i skjemaet nederst slik at det angir en vanlig sonatesats! Det er viktig at du skriver forkortelsene akkurat slik de står her!

I dette skjemaet er satsen delt i tre hoveddeler. To av disse er igjen delt i fire underdeler.

Gjf = Gjennomføringsdel
Ov = Modulerende overgangsdel
ST = Sidetemadel
HT = Hovedtemadel
Ep = Epilogdel eller codetta med avsluttende kadensering
Eks = Eksposisjon
Rekap = Rekapitulasjon

I den tredje (nederste) raden skal toneartsforholdene for en vanlig sonatesats i en dur-toneart angis. Bruk disse forkortelsene:

T = Tonika, satsens hovedtoneart
D = Dominant, satsens dominanttoneart
S = Subdominant
Tp = Paralelltoneart til tonika
Tv = Tonikas varianttoneart
Mod = Avsnitt med modulerende toneart(er)


(1)

(2)

(3)
(4) (5) (6) (7)   (8) (9) (10) 11)
(12) (13) (14) (15)
(16)
(17) (18) (19) (20)

 

Her kan du sjekke svarene dine, eller du kan blanke alle svarene og begynne på nytt.

 

Fortsett med flere oppgaver om sonatesatsformen i wienerklassisk stil!