Sonatesatsform
- Quiz 4

Fyll inn riktig svar etter hvert spørsmål. Alle oppgavene må besvares. Tilslutt får du en oppsummering av riktige og gale svar, med poengsum!

Gå først igjennom artikkelen om sonatesatsform. Denne quizen tar spesielt for seg formen i 1. sats av Symfoni nr 5 av Beethoven. Denne satsen er presentert i en animasjon nevnte artikkel.

Nedenfor ser du de forskjellige delene i en sonatesatsform angitt med hver sin forkortelse. Fyll inn riktige forkortelser i skjemaet nederst slik at det angir forminndelingen i 1. sats av Beethovens Symfoni nr 5! Det er viktig at du skriver forkortelsene akkurat slik de står her!

I dette skjemaet er satsen delt i tre hoveddeler. To av disse er igjen delt i fire underdeler.

Gjf = Gjennomføringsdel
Ov = Modulerende overgangsdel
ST = Sidetemadel
HT = Hovedtemadel
Ep = Epilogdel eller codetta med avsluttende kadensering
Eks = Eksposisjon
Rekap = Rekapitulasjon
Coda = Coda

I den tredje (nederste) raden skal toneartsforholdene for sonatesatsen angis. Denne satsen går i C-moll. Bruk disse forkortelsene:

T = Tonika, satsens hovedtoneart
D = Dominant, satsens dominanttoneart
S = Subdominant
Tp = Paralelltoneart til tonika
Tv = Tonikas varianttoneart
Mod = Avsnitt med modulerende toneart(er)


(1)

(2)

(3)

(4)
(5) (6) (7) (8)   (9) (10) (11) (12)  
(13) (14) (15) (16)
(17)
(18) (19) (20) (21)
(22)

 

Her kan du sjekke svarene dine, eller du kan blanke alle svarene og begynne på nytt.