Kvintsirkelen
- Quiz 1

Kryss av for riktig svar etter hvert spørsmål. Alle oppgavene må besvares. Tilslutt får du en oppsummering av riktige og gale svar, med poengsum!

Det er viktig å kjenne kvintsirkelen godt. Et eksempel på dette er at vanlige akkorder er akkordene på 4de og 5te trinn i tonearten. 5te trinn tilsvarer jo en kvint opp og 4de trinn tilsvarer en kvint ned. Kan man kvintsirkelen så vet man da straks hvilke toner det skal bygges akkorder på.

Les gjerne artikkelen om kvintsirkelen før du tar for deg disse oppgavene!

1. Hvilken av disse tonerekkefølgene er en del av kvintsirkelen?
G-C-D
A-B-C
C-G-D
G-C-D
2. Hvilken av disse tonerekkefølgene er en del av kvintsirkelen?
F-C-G
F-G-C
C-F-G
G-F-C
3. Hvilken av disse tonerekkefølgene er en del av kvintsirkelen?
C-G-A-D
C-G-D-A
C-D-A-G
C-D-G-A
4. Hvilken av disse tonerekkefølgene er en del av kvintsirkelen?
F-C-G-D
F-G-C-D
C-F-G-D
C-F-D-G
5. Hvilken av disse tonerekkefølgene er en del av kvintsirkelen?
Bb-F-C-G
Bb-C-F-G
F-Bb-C-G
F-C-Bb-G
6. Hvilken av disse tonerekkefølgene er en del av kvintsirkelen?
G-A-D-E
G-D-E-A
G-E-A-D
G-D-A-E
7. Hvilken av disse tonerekkefølgene er en del av kvintsirkelen?
Ess-Bb-F-C
Ess-F-Bb-C
Ess-Bb-C-F
Bb-Ess-F-C
8. Hvilken av disse tonerekkefølgene er en del av kvintsirkelen?
A-D-H-E
D-A-E-H
D-E-A-H
D-A-H-E

Her kan du sjekke svarene dine, eller du kan blanke alle svarene og begynne på nytt.

Fortsett med [flere oppgaver] om kvintsirkelen.