Kvintsirkelen, tonearter og fortegn

Denne siden bruker norske navn på toner og tonearter. Tonen H tilsvarer engelskspråklig B og tonen B tilsvarer engelskspråklig Bb eller B flat. På norsk angis dur-tonearter med stor bokstav, moll-tonearter med liten bokstav.

I det tempererte tonesystemet som er vanlig i vår vestlige kunst- og populærmusikk kan vi bygge opp en sirkel av kvinter. Tenk at vi starter fra C og bygger kvinter oppå hverandre slik:

C – G – D – A – E – H – F# – C#(=Db) – Ab – Eb – B – F – C

Etter en stund havner vi tilbake på en C. Det er mer oversiktlig å sette opp dette i form av en sirkel. Flere steder vil vi da angi kvinten som en kvart nedover i stedet for en kvint oppover. På kvintsirkelen nedenfor er det angitt at kvinter oppover er med urviseren, kvinter nedover er mot urviseren.

Det er viktig å kjenne kvintsirkelen godt. Et eksempel på dette er at vanlige akkorder er akkordene på 4de og 5te trinn i tonearten. 5te trinn tilsvarer jo en kvint opp og 4de trinn tilsvarer en kvint ned. Kan man kvintsirkelen så vet man da straks hvilke toner det skal bygges akkorder på.

Nedenfor følger kvintsirkelen med tonearter og antall fortegn for hver toneart. Dur-toneartene står utenfor sirkelen og de parallelle moll-toneartene innenfor. Dess-dur og Ciss-dur er to ulike måter å notere samme toneart, siden tonen Dess er den samme som tonen Ciss. Tilsvarende forhold gjelder for Fiss-dur og Gess-dur. Toneartene diss-moll og aiss-moll er så sjeldne at vi ikke har tatt de med her.Den neste kvintsirkelen nedenfor kan du bruke til å bestemme toneart når antall og plassering av fortegnene er kjent.

Legg merke til at du kan finne tonearten for krysstonearter ved å se på det siste krysset - krysset lengst til høyre - og gå et halvt trinn (en liten sekund) opp. Da finner du dur-tonearten. For b-toneartene ser du på den nest siste b-en, dvs nr 2 fra høyre. Denne gir dur-tonearten direkte. Parallell-toneartene, moll-toneartene, finner du ved først å finne dur-tonearten og deretter gå en liten ters ned.

Et par eksempler: To kryss, det er en dur-toneart. To kryss: Det siste krysset er kryss for C. En halv tone opp gir D, altså er det D-dur. Tre b-er, det er en moll-toneart. Tre b-er: Nest siste b er b for E. Altså Eb-dur. Det er en moll-toneart så vi skal gå en liten ters ned. Liten ters ned fra Eb er C, altså c-moll.

 

Nå kan du forsøke deg på én eller flere quizer om kvintsirkelen eller quizer om toneartene.