Tonearter
- Quiz 1

Kryss av for riktig svar etter hvert spørsmål. For hvert spørsmål er det bare ett riktig svar. Alle oppgavene må besvares. Tilslutt får du en oppsummering av riktige og gale svar, med poengsum!

I denne første quizen om tonearter skal vi ta for oss kun durtonearter. Du kan finne tonearten for krysstonearter ved å se på det siste krysset (lengst til høyre) og gå et halvt trinn (liten sekund) opp. Da finner du dur-tonearten. For Bb-toneartene ser du på den nest siste Bb-en, dvs nr 2 fra høyre. Denne gir dur-tonearten. Parallell-toneartene, moll-toneartene, finner du ved først å finne dur-tonearten og deretter gå en liten ters ned.

1. Hvilken durtoneart er dette: ?
G-dur
F-dur
Bb-dur
C-dur
3. Hvilken durtoneart er dette: ?
G-dur
D-dur
Fiss-dur
Ciss-dur
5. Hvilken durtoneart er dette: ?
Giss-dur
Ciss-dur
D-dur
A-dur
7. Hvilken durtoneart er dette: ?
E-dur
Diss-dur
Dess-dur
Giss-dur
2. Hvilken durtoneart er dette: ?
G-dur
F-dur
Fiss-dur
C-dur
4. Hvilken durtoneart er dette: ?
C-dur
Ess-dur
Bb-dur
Ass-dur
6. Hvilken durtoneart er dette: ?
A-dur
Bb-dur
C-dur
D-dur
8. Hvilken durtoneart er dette: ?
Bb-dur
Ess-dur
F-dur
Ass-dur

Her kan du sjekke svarene dine, eller du kan blanke alle svarene og begynne på nytt.

Fortsett med [flere oppgaver] om tonearter.