Tonearter
- Quiz 2

Kryss av for riktig svar etter hvert spørsmål. For hvert spørsmål er det bare ett riktig svar. Alle oppgavene må besvares. Tilslutt får du en oppsummering av riktige og gale svar, med poengsum!

Heretter vil det både være spørsmål om dur- og om molltonearter i disse quizene!

Du kan finne tonearten for krysstonearter ved å se på det siste krysset (lengst til høyre) og gå et halvt trinn (liten sekund) opp. Da finner du dur-tonearten. For Bb-toneartene ser du på den nest siste Bb-en, dvs nr 2 fra høyre. Denne gir dur-tonearten. Parallell-toneartene, moll-toneartene, finner du ved først å finne dur-tonearten og deretter gå en liten ters ned.

1. Hvilken molltoneart er dette: ?
G-moll
F-moll
D-moll
Bb-moll
3. Hvilken durtoneart er dette: ?
Bb-dur
Dess-dur
Ass-dur
Ess-dur
5. Hvilken durtoneart er dette: ?
Fiss-dur
Ciss-dur
E-dur
H-dur
7. Hvilken molltoneart er dette: ?
E-moll
G-moll
C-moll
D-moll
2. Hvilken molltoneart er dette: ?
H-moll
D-moll
Ciss-moll
E-moll
4. Hvilken molltoneart er dette: ?
F-moll
Ess-moll
Bb-moll
C-moll
6. Hvilken molltoneart er dette: ?
Bb-moll
G-moll
D-moll
F-moll
8. Hvilken molltoneart er dette: ?
Bb-moll
Ess-moll
F-moll
Ass-moll

Her kan du sjekke svarene dine, eller du kan blanke alle svarene og begynne på nytt.

Fortsett med [flere oppgaver] om tonearter.