Kvintsirkelen
- Quiz 2

Kryss av for riktig svar etter hvert spørsmål. Alle oppgavene må besvares. Tilslutt får du en oppsummering av riktige og gale svar, med poengsum!

Les gjerne artikkelen om kvintsirkelen før du tar for deg disse oppgavene!

1. Hvilken av disse tonerekkefølgene er en del av kvintsirkelen?
D-A-H-E
D-A-E-H
D-E-A-H
A-D-E-H
2. Hvilken av disse tonerekkefølgene er en del av kvintsirkelen?
F-Bb-C-G
F-G-C-Bb
Bb-C-F-G
Bb-F-C-G
3. Hvilken av disse tonerekkefølgene er en del av kvintsirkelen?
E-H-F#-C#
E-F#-H-C#
H-E-F#-C#
H-E-C#-F#
4. Hvilken av disse tonerekkefølgene er en del av kvintsirkelen?
F#-H-C#-G#
F#-G#-C#-H
H-F#-G#-C#
H-F#-C#-G#
5. Hvilken av disse tonerekkefølgene er en del av kvintsirkelen?
Bb-F-C-Eb
Bb-C-F-Eb
Eb-Bb-F-C
Eb-F-Bb-C
6. Hvilken av disse tonerekkefølgene er en fallende del av kvintsirkelen?
A-G-D-C
C-G-A-D
A-D-G-C
G-D-A-C
7. Hvilken av disse tonerekkefølgene er en fallende del av kvintsirkelen?
C-F-Bb-Eb
Bb-F-C-Eb
Eb-Bb-C-F
C-Bb-F-Eb
8. Hvilken av disse tonerekkefølgene er en fallende del av kvintsirkelen?
H-F#-E-A
F#-H-A-E
F#-H-E-A
F#-E-H-A

Her kan du sjekke svarene dine, eller du kan blanke alle svarene og begynne på nytt.

Fortsett med [flere oppgaver] om kvintsirkelen.