Tekst:

Edvard Grieg (1843-1907)

Grieg
 • Hovedverker: Korte klaverstykker "Lyriske stykker", sanger, scenemusikk.
 • "Klassisk" romantiker: Balanse, klarhet. Unngår overdrivelser.
 • Folketonetrekk er lagt ovenpå en tradisjonell tysk-orientert stil.
 • Norsk folkemusikk (særlig slåtter og danser) påvirker

Trekk fra norsk folkemusikk

 • Modal melodikk og harmonikk, spesielt lydisk og eolisk, og blanding av dur og moll.
 • Bruk av drone-liknende ostinatbass og "åpne" kvinter antyder norske strengeinstrumenter.
 • Bruk av dissonanser som septimer og kvarter.
 • Rytmikk: Bruk av slåtterytmer. Enkel rytmikk, regelmessige metriske mønstre (rytmemønster).
 • Melodiske elementer med norsk preg, men sjeldent direkte anvendelse av folkemelodier.

Følsomhet for harmonikk og harmonisk fargelegging

 • kromatikk
 • harmoniske rykk
 • unnviker kadenser
 • ukonvensjonell modulasjon
 • vag tonalitet
 • modalitet/kirketonearter
 • I senere verk også postromantiske eller impresjonistiske trekk, f eks parallell-akkordikk.

Bruk av dissonanser

 • som farge
 • parallelle dissonanser
 • dissonanser ved hjelp av pedalbruk i klavermusikk

Form hos Grieg

 • Brå karakterskifter - ikke glidende overganger
 • Ofte 2- og 4-takts fraser.
  • en svakhet? Påvirkning fra folkemusikken?
 • Enhet skapes ved hjelp av en tematisk tråd og motiviske sammenhenger (såkalt "syklisk idé").
 • Grieg mestret ikke de store formene. Unntak: Klaverkonserten.

Andre særtrekk

 • Utpreget homofon stil : Melodi og akkorder.
 • Nesten aldri imitasjon eller annen selvstendiggjøring av stemmene, ikke kontrapunktisk stil eller polyfoni
 • Ofte diatonisk melodikk, men kromatisk harmonikk.
 • Klaverstilen er påvirket av Chopin i sin eleganse.
Her er et par eksempler fra a-moll-konserten som belyser noen av disse tingene. Avsnittet fra åpningen viser det såkalte "Griegske ledemotiv", et motiv som består av en fallende liten sekund, deretter en fallende ters. Dette er et motiv som opptrer en del i norsk folkemusikk - og mange steder hos Grieg (men uten at det har noen påviselig assosiasjon eller utenommusikalsk betydning). Det er også eksempler på bruk av rytmer påvirket av norsk folkemusikk.