Claude Debussy
- Quiz 1

Debussy
Claude Debussy
1862-1918

Før du går igang med disse quizene bør du ha lest om Debussy og impresjonismen.

Kryss av for det du mener er riktig svar ved hvert spørsmål. Alle oppgavene må besvares. Tilslutt får du en oppsummering av riktige og gale svar, med poengsum! For endel av spørsmålene kan du få et hint om du vil. Men dette fører da til en liten reduksjon i poengsummen.

Del A

1. Hva er opphavet til begrepet "impresjonisme"? hint
Det kommer av at Debussy ville at musikken skulle gjøre inntrykk på tilhøreren (impression = inntrykk).
Det stammer fra en kunstkritikers (negative) omtale av en fransk retning innen malerkunsten.
Det er et musikkhistorisk begrep uten spesiell mening.
Det er et felles begrep for retninger innen litteratur, malerkunst og musikk og hensikten var å kunne påvise likheter mellom de ulike uttrykksformene.
2. De mest kjente impresjonistiske komponistene var: hint
Debussy og Mahler
Debussy og Ravel
Debussy og Stravinskij
Debussy og Bartók
3. Debussy levde: hint
1862 - 1918
1860 - 1918
1875 - 1920
1894 - 1918
4. Impresjonisme i musikken kan defineres slik:
Komposisjonen har trekk som er laget for å danne beskrivende inntrykk (impresjoner). Dette gjøres ved å fremkalle stemninger gjennom rike og varierte harmonier og klangfarger.
Komposisjonen har trekk som er laget for å holde fast ved et bestemt uttrykk (impresjon). Dette gjøres ved å fremkalle en stemning gjennom ensartede harmonier og klangfarger.
Komposisjonen har trekk som er laget for å gi et sterkt inntrykk (impresjon). Dette gjøres ved å bruke kraftige dissonanser som lytteren kan reagere på.
Komposisjonen har trekk som er laget for å skildre noe som gjorde inntrykk (impresjon) på komponisten. Dette gjøres bl.a. ved å ta i bruk frie assosiasjoner og en rapsodisk form.

Til ettertanke:
Impresjonismen i musikken er en fransk tradisjon. Her vektlegges musikk som klingende form, i kontrast til den romantiske (tyske) ideen om musikk som uttrykk. Det sentrale element i impresjonistisk musikk er: Farge. Et av de viktigste elementene for fargelegging hos Debussy er harmonikken.

Del B

Lytt til begynnelsen av «Prélude à l'après-midi d'un faune» ("Forspill til en fauns ettermiddag") av Claude Debussy. Dette "impresjonistiske" stykket er komponert i 1894 da Debussy var 32 år.

5. Hva mener du preger dette stykket mest når det gjelder tonalitet generelt: hint
Komposisjonen holder seg stort sett til dur/moll-tonaliteten.
Komposisjonen er hovedsaklig modal i karakter.
Komposisjonen preges av en blanding av modale, tonale og fritonale virkemidler.
Komposisjonen er stort sett atonal med enkelte tonale innslag.
6. Hvilket instrument presenterer hovedtemaet første gang? hint
Cellogruppen + en solo fiolin
Fløyte
Obo
Klarinett
7. Hvordan kan karakteren i stykket best beskrives? hint
Svevende, drømmeaktig, atmosfærisk
Jordnært, landlig, idyllisk
Kirkelig, klagende, andektig
Majestetisk, dramatisk, heroisk

Til ettertanke:
Det tonale preget og den uttrykksmessige karakteren i dette stykket er nokså typisk for impresjonismen som retning, og går igjen i mange av komposisjonene til Debussy.

Her kan du sjekke svarene dine, eller du kan blanke alle svarene og begynne på nytt.

Fortsett med [flere oppgaver] om Debussy og En fauns ettermiddag.