Serialisme
- Quiz 1

Kryss av for riktig svar etter hvert spørsmål. Alle oppgavene må besvares. Tilslutt får du en oppsummering av riktige og gale svar, med poengsum!

Før du forsøker denne quizen bør du ha lest om den 2dre wienerskolen og om serialisme på musikksidene!

1. Komponistene som utviklet de serielle komposisjonsteknikkene var i stor grad inspirert av
Arnold Schönberg
Anton Webern
Igor Stravinskij
Bela Bartók
2. Kryss av for det de serialistene fant interessant spesielt hos denne komponisten:
Det rytmiske drivet
Den fantasifulle orkestreringen
En begynnende strukturering av rytme, artikulasjon og dynamikk
Den store graden av symmetri
Den personlige uttrykkskraften
Bruken av tradisjonelle formtyper
3. Hva menes med begrepet "serialisme"?
Det settes opp flere musikalske parametre i ordnede rekker og disse rekkene brukes som materiale i komposisjonen
Det brukes en serie med musikalske virkemidler i samme stykke
En slik komposisjon består av en serie med meget korte satser
En slik komposisjon består av den serie med korte og lange enkelttoner
4. Kryss av for komponister som var sentrale i å utvikle serielle teknikker.
Dmitrij Sjostakovitsj
Pierre Boulez
Claude Debussy
Karlheinz Stockhausen
Milton Babbitt
Darius Milhaud
Krzysztof Penderecki
5. Kryss av for komponister som av og til har benyttet serielle teknikker
Dmitrij Sjostakovitsj
Igor Stravinskij
Claude Debussy
Béla Bartók
Arvo Pärt
Darius Milhaud
Arthur Honegger
6. Bak de serielle teknikkene lå det en tanke om at
ulike musikalske parametre kan settes opp i gradvise skalaer
ulike musikalske parametre danner like skalaer
flere musikalske parametre likner en c-dur skala
flere musikalske parametre mangler naturlige skalaer
7. Det var nokså vanlig hos de serialistiske komponistene på begynnelsen av 1950-tallet å ha som mål at
musikken skulle gi et sterkt, personlig uttrykk
musikken skulle gi et objektivt, upersonlig uttrykk
musikken skulle vekke sterke følelser
musikken skulle være strengt konstruert
musikken skulle følge tradisjonelle formtyper
musikken skulle videreføre en romantisk harmonikk
8. Musikalske parametre som har blitt satt opp i serier og ordnet i rekker er bl.a.
tonehøyder og rytmer
tonehøyder og dynamikk
notelengder og artikulasjon
klangfarge og oktavplassering
alle disse
9. Kryss av for det som er riktig
Streng serialisme ble en skole som fortsatt har mange tilhengere
Streng serialisme tilhører en kort periode, men serielle teknikker har blitt benyttet i mange sammenhenger senere
Streng serialisme er en ren teoretisk "stilart" som aldri har blitt praktisert
Streng serialisme var de(n) vanligste komposisjonsteknikken(e) på 1950-tallet

Her kan du sjekke svarene dine, eller du kan blanke alle svarene og begynne på nytt.