Tekst:

Messen - en tradisjonell musikalsk form

Med messe menes den liturgiske feiringen slik den er en tradisjon i den katolske kirken helt tilbake i middelalderen. Messen består av bønner, sanger og tekstlesninger. Siden messen har og har hatt en slik sentral posisjon i kirken har den blitt brukt i stor grad som grunnlag for komposisjoner.

Oversikt over messeleddene:
Propriet
Ordinariet
Introitus  
  Kyrie
Gloria
Graduale  
Alleluja
  Credo
Offertorium  
  Sanctus
Agnus Dei
Communio  

Messens ledd (deler) kan ordnes i to hovedgrupper: De leddene som har den samme teksten hele året (kirkeåret) - ordinarie-leddene - og de som har variabel tekst - proprie-leddene. I middelalderens gregorianske sang og tidlige flerstemmighet var det vanlig å synge alle leddene, dermed ble det også komponert musikk til alle ledd. I renessansen og senere ble det mest vanlig å komponere ny musikk til ordinarieleddene (de faste tekstene) og så sang man gregorianske melodier til proprieleddene.

Den komposisjonstypen som ble kalt messe i renessansen, barokken og oppover til vår tid, inneholder dermed svært ofte leddene Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus og Agnus Dei.

Kjente messekomposisjoner er bl.a. Machaut Messe de Nostre Dame (ca 1360), Palestrina Missa Papae Marcelli (1567), Bach Messe i H-moll (1724-49), Mozart Messe i C-moll (1782-83), Beethoven Missa Solemnis (1819-23) og messer av Schubert, Rossini, Bruckner, Puccini, Stravinskij og Bernstein.

En spesiell messe har blitt svært populær i musikalsk sammenheng, requiem-messen, messen for avdøde. Denne har gjerne flere ekstra ledd, noen hentet fra propriet, andre lagt til. Tekstene Requiem (en spesiell tekst som Introitus) og Dies Irae ("vredens dag") er blant de det er mest populært å sette musikk til.

    Lytt til et utdrag fra den opprinnelige sekvensen Dies irae i gregoriansk stil.

Denne melodien blir mye sitert i nyere musikk, bl.a. i filmmusikk. Et klassisk eksempel er åpningssekvensen i The Shining (1980).

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Kjente requiem-komposisjoner er Ockeghem Missa pro Defunctis, Mozart Requiem (1791), Verdi Requiem, Fauré Requiem (uten Dies Irae-satsen), Britten War Requiem, Ligeti Requiem og mange flere.

En egen side har den originale teksten med en norsk oversettelse av ordinarieleddene.

Søk etter mer: