Madrigal

Madrigalen oppsto i Nord-Italia tidlig på 1500-tallet. Madrigalen kan sies å være et uttrykk for renessansens humanisme.

Typiske trekk for renessansens madrigal er

 • Gjennomkomponert sats over et kort dikt
 • 4-5 stemmer a capella. Én sanger pr stemme. I blant kunne stemmer forsterkes med eller erstattes av instrumenter.
 • Tekst og musikk er meget malerisk i uttrykket Teksten fortolkes inngående.
 • Frigjort fra cantus firmus, alle stemmer like viktige
 • Kraftfull deklamasjon av teksten som gjerne er enten
  • sentimental eller
  • erotisk
  og med beskrivende scener og allusjoner (hentydninger)
 • Kromatikk, overraskende modulasjoner
 • Overlappende deler, hver basert på én frase av teksten. Noen deler homofone, noen polyfone
 • Enkelte stemmer kunne overtas av instrumenter

Spesielt hos Gesualdo (forekommer også hos andre):

 • Utpreget kromatikk, forløp som bryter sterkt med diatonisk oppfattelse
 • Uforberedte dissonanser, flere samtidige dissonanser
 • Et overraskende moderne preg