Neoklassisisme
- Quiz 1

Kryss av for riktig svar etter hvert spørsmål. Alle oppgavene må besvares. Tilslutt får du en oppsummering av riktige og gale svar, med poengsum!

1. I tre av disse fire gruppene er det én komponist som ikke regnes som neoklassisk. Kryss av for den gruppen som har bare komponister som regnes som neoklassiske!
Bartók, Stravinskij, Webern, Britten
Hindemith, Milhaud, Stravinskij, Weill
Mahler, Prokofjev, Honegger, Poulenc
Britten, Bartók, Debussy, Milhaud
2. Den neoklassiske stilretningen var en reaksjon mot tre av disse tidligere stilretningene. Én er gal, hvilken? hint
Impresjonismen
Senromantikken
Ekspresjonismen
Wienerklassisismen
3. Ett av følgende er galt! Disse stiltrekkene er vanlige hos neoklassiske komponister: hint
Bruk av klassiske former som fuge, sonate, concerto grosso
Bruk av tonalitet og modalitet
Kompliserte og vanskelig oppfattbare satstyper og klangbilder
Behersket bruk av uttrykksmidler samt klarhet og balanse i oppbygningen
4. Lytt til et utdrag fra Stravinskijs balett «Pulcinella», et stykke som kan regnes som neoklassisk.
Hvordan vil du beskrive melodikken her? hint
Den har så og si stilen til melodikk fra 1700-tallet
Den er preget av senromantisk kromatikk
Det er en tolvtonemelodi, men med tonale elementer
Det er en modal melodi inspirert av russisk folkemusikk
5. Hvordan vil du beskrive harmonikken i det samme avsnittet? hint
Den er utviklet i forlengelsen av senromantisk, kromatisk harmonikk
Den er tonalt forankret men likevel ny
Den er basert på modale skalaer, inspirert av renessansen musikk
Det er en blanding av tolvtoneteknikk og tonalitet
6. Hvilken besetning hører du?
Kammerorkester med strykere og blåsere
Symfoniorkester
Stort symfoniorkester
Kammerorkester uten blåsere

Paul Hindemith
1895-1963
7. Paul Hindemith var musikkteoretiker i tillegg til at han var komponist. Han spilte også et stort antall instrumenter på høyt nivå. Om deler av Hindemiths musikk brukes uttykket «Gebrauchsmusik» eller «bruksmusikk». Hva menes med dette?
Musikk som bare skal spilles én gang (den "brukes opp").
En musikk som skal henvende seg til et bredt publikum og som kan fremføres av amatører
Musikk som kan brukes til mange ulike ting
Musikk som kan spilles både hverdager og helligdager
8. Hindemith bygget sine komposisjoner og sin teori på treklangen som basis. Hans teori var basert på akustikk slik: hint
Hindemith ordnet de tolv tonenes ulike grad av slektskap på grunnlag av overtonerekken (naturtonerekken).
H. ordnet de tolv tonene i treklanger
H. brukte tolvtonerekker basert på treklanger
H. konstruerte treklanger ut fra tolv overtonerekker

Kurt Weill
1900-1950
9. Mange av de neoklassiske komponistene lot seg påvirke av jazz og populærmusikk. Dette gjelder i særlig grad for: hint
Sergej Prokofjev
Arthur Honegger
Kurt Weill
Igor Stravinskij

Her kan du sjekke svarene dine, eller du kan blanke alle svarene og begynne på nytt.

Fortsett med [flere oppgaver] om neoklassisisme.