Béla Bartók
- Quiz 1


Béla Bartók
1881-1945

Kryss av for riktig svar etter hvert spørsmål. Alle oppgavene må besvares. Tilslutt får du en oppsummering av riktige og gale svar, med poengsum!

1. Folkemusikken var en svært viktig inspirasjonskilde for Bartók. Det ga seg uttrykk på følgende måter, men ett av utsagnene er galt!
Bartók arrangerte folkemelodier.
B. benyttet melodikk som likner på folkemelodier.
B. brukte rytmer og skalatyper basert på folkemusikk.
B. brukte folkemelodier i de fleste av komposisjonene sine.
2. Bartók benyttet ofte rytmer som er sammensatt av underdelinger i både to og tre slag. Her er et eksempel på slik underdeling hvor taktinndelingen er 2 + 3 + 3 åttendedeler:
Bartók samlet inn folkemusikk fra mange land, bl.a. Ungarn, Bulgaria, Romania og Slovakia. Fra hvilke lands folkemusikk hentet han det rytmeprinsippet som er illustrert her?
Romania og Bulgaria
Romania og Slovakia
Ungarn og Bulgaria
Ungarn og Slovakia
3. I foregående noteeksempel benytter Bartók en modal skala som er vanlig i folkemusikk mange steder. Hvilken? hint
Lydisk
Dorisk
Mixolydisk
Jonisk
4. Hos Bartók står en serie på seks kammermusikalske verk sentralt i hans produksjon. Lytt til et utdrag fra nummer to i rekken:
Hvilken besetning hører du?
Stryketrio
Strykekvartett
Lite strykeorkester
Strykekvintett
5. Bartóks klaververk «Mikrokosmos» består av 153 komposisjoner og er komponert over en årrekke (1926-39). Hva var hensikten med dette verket? hint
Det skulle vise et tverrsnitt av ulike stilarter.
Det skulle beskrive det fysiske mikrokosmos (elementærpartikler).
Det var tenkt brukt i klaverundervisning.
Det var ment som en musikalsk "dagbok".
6. Hvilket av disse utsagnene om Bartók er riktig? hint
B. mente at sigøynermusikk og Ungarsk folkemusikk var omtrent det samme.
B. samlet inn og arbeidet med folkemusikk på et vitenskapelig grunnlag.
B. hadde et overfladisk og romantisk forhold til folkemusikken.
B. studerte folkemusikk først og fremst i bøker han fant på biblioteker, og slik den ble brukt i komposisjoner av Liszt og Brahms.
7. Ett av disse utsagnene om Bartóks stil er galt.
B. brukte ofte pentatone og modale skalaer hentet fra folkemusikken.
B.s stil er ofte nokså dissonerende.
B. viser neoklassiske trekk, særlig fra siste halvdel av 1920-årene.
B. komponerte stort sett i en homofon stil.
 
Til ettertanke:
Den romantiske kunstmusikken brukte folkemusikk på den måten at folkemusikalske elementer ble tilpasset kunstmusikkens rytmikk og tonalitet. Bartók brukte folkemusikk på den måten at kunstmusikken tok opp i seg elementer fra folkemusikkens rytmikk og tonalitet.

Her kan du sjekke svarene dine, eller du kan blanke alle svarene og begynne på nytt.

Fortsett med [vanskeligere] oppgaver om Bela Bartok.