Béla Bartók
- Quiz 2


Béla Bartók
1881-1945

Kryss av for riktig svar etter hvert spørsmål. Alle oppgavene må besvares. Tilslutt får du en oppsummering av riktige og gale svar, med poengsum!

1. Bartók bruker noen steder en teknikk som kalles bitonalitet. Hva er dette?
Bruk av en tonalitet som begynner på andre trinn (bis = 2).
Bruk av klanger som likner på summingen av bier. Denne summingen hørte han på landsbygda da han skrev ned folkesanger.
En tonalitet som ikke er helt vanlig, men litt bearbeidet.
Bruk av to ulike tonaliteter samtidig.
2. Bartók omtaler selv sin teknikk som polymodal kromatikk. Kromatikk betyr at man bruker alle tolv tonene. Men hva mener Bartók med polymodal? hint
Bruk av nye, oppkonstruerte modale skalaer.
Bruk av to eller flere ulike modale skalaer samtidig eller om hverandre.
Bruk av flerstemt modalitet.
Bruk av flere stemmer hvor noen er modale.
3. Lytt igjen til et utdrag fra et kammermusikalsk verk av Bartók.
Etter en kort innledning dukker det opp en melodi med akkompagnement. Blant Bartóks mange reiser for å samle inn folkemusikk var han også en tur i Nord-Afrika. Dette avsnittet (etter innledningen) bygger på en skalatype han hørte der. Hvilken av disse fire? hint
4. Lytt til begynnelsen av tredje sats fra Bartóks Konsert for 2 klaver, slagverk og celesta. I dette avsnittet dukker følgende tema opp flere ganger, først i xylofon, senere i klaver.

Her bruker Bartók en skala som kalles «syntetisk» eller «akustisk». Den er konstruert ved å sette sammen to ulike av de mer vanlige modale skalaene. De to som er brukt er:
Dorisk og jonisk
Dorisk og lydisk
Lydisk og mixolydisk
Jonisk og mixolydisk
 
Til ettertanke:
Den skalaen som benyttes her kan også avledes av overtonerekken, hvis man tar med 7de og 11te partialtone. Det er derfor den kalles «akustisk», og iblant også «overtoneskalaen».
5. Lytt til begynnelsen av første sats fra Bartóks Musikk for strengeinstrumenter, slagverk og celesta fra 1936.
Denne satsen bygger på en tradisjonell formtype. Hvilken? hint
Fuge
ABA-form
Sonatesats
Variasjonsform
6. Fra slutten av 1920-tallet viser Bartóks komposisjoner neo-klassiske trekk. Dette gir seg utslag på ulike måter. Ett av utsagnene er galt.
Bruk av klassiske formtyper som fuge, sonate, konsert, koral.
Bruk av en mer polyfon skrivemåte.
Større klarhet i form og satsstruktur.
Hyppig bruk av klassiske temaer, bl.a. fra Haydn og Liszt.
7. Som så mange andre komponister på denne tiden måtte Bartók forlate sitt hjemland (Ungarn) på grunn av nazismens fremmarsj. I 1940 flyttet Bartók til:
USA
Frankrike
Canada
India
 
Til ettertanke:
Mange komponister følte seg tvunget til å forlate Europa på 1930-tallet pga fascismens og nazismens fremmarsj. Blant disse var i tillegg til Bartók: Stravinskij, Schönberg, Hindemith, Weill, Steiner og Korngold.

Forsett med flere lyttespørsmål til komposisjoner av Béla Bartók!

Her kan du sjekke svarene dine, eller du kan blanke alle svarene og begynne på nytt.