Lytting
- Quiz 4


Béla Bartók
1881-1945

Kryss av for riktig svar etter hvert spørsmål. Tilslutt får du en oppsummering av riktige og gale svar, med poengsum!

Lytt til en sats fra Konsert for orkester av Bartók. Stykkets tittel, Konsert for orkester, henspiller på at mange instrumenter og instrumentgrupper i orkesteret behandles solistisk, men uten at det er ett bestemt, gjennomgående soloinstrument som i en fiolinkosert eller en klaverkonsert.

Den satsen du skal høre er 2dre sats i konserten og den har også betegnelsen Giuoco delle coppie, som betyr noe slikt som Parenes lek. I deler av denne satsen er det nemlig instrument-par som har solistiske innslag. I denne quizen dreier det seg for det meste om instrumenter og deres spillemåte. Det kan være greit å lese igjennom de fem første spørsmålene før du lytter til stykket!

1. Hvilket instrumentpar hørte du fra bokstav A? hint
To celli
To fagotter
To tromboner med sordin (mute)
To klarinetter
To horn
2. Hvilket instrumentpar hørte du fra bokstav B? hint
To oboer
To fagotter
To fioliner
To klarinetter
To trompeter med sordin (mute)
3. Hvilket instrumentpar hørte du fra bokstav C? hint
To fløyter
To oboer
To klarinetter
4. Hvilket instrumentpar hørte du fra bokstav D?
To fløyter
To oboer
To fioliner
To klarinetter
To trompeter med sordin (mute)
5. Hvilket instrumentpar hørte du fra bokstav E? hint
To trompeter med sordin (mute)
To trompeter (uten sordin)
To tromboner med sordin (mute)
To klarinetter
To oboer

Her kan det være greit å lese igjennom resten av spørsmålene, og deretter lytte igjennom avsnittet en gang til!

6. Før bokstav A hvor det første instrument-paret setter inn hører du et slagverk-instrument. Hvilket? hint
Skarptromme
Skarptromme uten seider (strenger)
Bongotromme
Militærtromme
Pauke
Stortromme
Hvirveltromme
Hvirveltromme uten seider (strenger)
Congatromme
7. Fra bokstav A blir det solistiske instrument-paret akkompagnert av orkesterets strykegruppe. Strykerne benytter her en spesiell spillemåte, hvilken? hint
Pizzicato (knipser på strengen)
Col legno (slår med baksiden av buen mot strengen)
Flageolett (berører strengen løst med venstre hånds finger slik at det dannes en overtone)
Dobbeltgrep (spiller to toner samtidig)
Glissando (glir med venstre hånds finger langs strengen slik at tonehøyden gradvis forandrer seg)
8. Like før bokstav D er det tre takter uten solist-par og med figurer bestående av gjentatte 16-deler. I hver slik figur er én av 16-delene i hvert taktslag kraftig betonet. Hvilken?
Den første 16-delen i taktslaget
Den andre 16-delen i taktslaget
Den tredje 16-delen i taktslaget
Den fjerde 16-delen i taktslaget
9. De solistiske instrumentparene blir for det meste akkompagnert av instrumenter fra en bestemt instrumentgruppe. Hvilken? hint
Treblåsere
Messingblåsere
Slagverk
Tasteinstrumenter
Strykeinstrumenter

Forsett med flere lyttespørsmål til den samme komposisjonen!

Her kan du sjekke svarene dine, eller du kan blanke alle svarene og begynne på nytt.