Wolfgang Amadeus Mozart - Quiz

Mozart
Wolfgang Amadeus Mozart
1756-1791

Kryss av for riktig svar etter hvert spørsmål. Alle oppgavene må besvares. Tilslutt får du en oppsummering av riktige og gale svar, med poengsum!

1. Mozart er født i:
1746 1749 1753 1756
2. Mozart døde i:
1789 1791 1796 1797
3. Mozart fikk følgende ideal formidlet gjennom faren, Leopold Mozart: hint
Alle instrumenter bør forsøke å etterligne naturen.
Alle instrumenter bør spilles på en naturlig måte.
Alle instrumenter bør forsøke å etterligne sangen som det naturlige.
Alle bør synge på en naturlig måte.
4. Hvilket utsagn er galt? Mozarts musikk er påvirket av: hint
Franz Schubert (Wien).
Johann Schobert (Paris).
Johann Chr. Bach (London).
Mannheimerskolen (Syd-Tyskland).
5. Hvilket utsagn er galt? Karakteristisk for Mozarts musikk er:
Harmonikken er mindre viktig, det melodiske er alltid overordnet.
Alltid sangbare temaer, også i Allegro-satser.
Store kontraster mellom ulike temagrupper.
En sammensmelting av polyfoni og homofoni.
6. Konsertformen hos Mozart har: hint
to eller tre satser.
tre eller fire satser.
tre satser.
fire satser.
7. Lytt til et utdrag fra Klaverkonsert nr 13 i C-dur.
Etter å ha lyttet til dette avsnittet, hva tror du det menes med "girlandere" i Mozarts klaverkonserter?
Store lysekroner av glass, noe som var vanlig på den tiden.
Lange triller i høyre hånd.
Passasjer, hurtige treklangsbrytninger og skalaer oppover og nedover.
Hurtige staccato-toner.
8. Om Mozarts opera buffa kan sies:
at de var typisk for formen "komisk opera".
at han ga rollefigurene en større dybde i personkarakteristikken.
at bi-rollene blir mindre viktigere enn tidligere.
at de sosiale spenningene mellom klassene skjules.
9. Mozarts evne til psykologisk skildring kommer i operaene til uttrykk: hint
stort sett i ariene.
både i ariene og i ouverturene.
både i arier og i duetter.
både i arier, duetter, tersetter og ensembler.
10. Hvilket av disse utsagnene er galt?
Mozart komponerte lite kammermusikk.
Mozarts kompsisjoner omfatter mer enn 600 verk.
Mozart utviklet klaverkonserten til en form med symfonisk tyngde.
Haydns strykekvartetter var spesielt viktige for Mozarts utvikling som komponist.

Her kan du sjekke svarene dine, eller du kan blanke alle svarene og begynne på nytt.

Fortsett gjerne med en quiz om 1. sats fra Mozarts 40. symfoni.