Igor Stravinskij
- Quiz 1


Igor Stravinskij
1882-1971

Kryss av for det du mener er riktig svar ved hvert spørsmål. Alle oppgavene må besvares. Tilslutt får du en oppsummering av riktige og gale svar, med poengsum! For endel av spørsmålene kan du få et hint om du vil. Men dette fører da til en liten reduksjon i poengsummen.

Del A

1. Hva regnes i blant som de tre periodene i Stravinskijs produksjon? hint
Russisk periode, fransk periode, amerikansk periode.
Ballett-periode, orkester-periode, kirkemusikalsk periode.
Russisk periode, neoklassisk periode og serialistisk periode.
Ungdomsperiode, selvstendiggjøring, religiøs.
2. Det som har blitt kalt musikalsk primitivisme hos Stravinskij har bl.a. følgende kjennetegn: hint.
Stilisert imitasjon av primitiv musikk ved hjelp av heftig, intens rytmikk.
En melodikk preget av store intervaller.
Han unngår å gjenta akkorder, variasjon er viktig.
Her bruker han bl.a. tolvtoneteknikken.
3. Stravinskij levde:
1882 - 1961
1872 - 1951
1880 - 1972
1882 - 1971
4. Stravinskij sitt liv fortonet seg slik.
Han bodde hele sitt liv i fedrelandet, Russland.
Han flyttet til Frankrike før 1. verdenskrig og tok fransk statsborgerskap.
Stravinskij flyttet flere ganger frem og tilbake mellom Frankrike, Italia og Russland. Han mistet sitt russiske statsborgerskap og ble statsløs.
Stravinskij flyttet fra Russland til Sveits, senere til Frankrike (hvor han fikk fransk statsborgerskap), senere igjen til USA hvor han ble amerikansk statsborger og hvor han døde.
 
Til ettertanke:
Stravinskij gir eksempler på de fleste musikalske tendenser av betydning i første halvdel av det 20. århundre. Hans innflytelse på ettertiden kan vanskelig overvurderes.

Del B

Lytt til et avsnitt fra «Le Sacre du Printemps» ("Vårofferet") av Stravinskij. Dette "primitivistiske" stykket er komponert i 1912-13 da Stravinskij var 30 år. Dette avsnittet er fra begynnelsen av «Forvarsel om våren/De unge jentenes dans».
5. Hva mener du er typisk for det avsnittet som er gjengitt i det første notebildet når det gjelder det rytmiske?
Avsnittet viser klare rytmiske mønstre som blir gjentatt på en "primitiv" måte.
Avsnittet bruker en danserytme fra den russiske landsbygda.
Avsnittet har svært uregelmessige rytmemønstre.
Avsnittet har en symmetrisk rytmisk oppbygning, noe som er typisk for "primitiv" musikk.
6. Hvilken besetning hører du i de første åtte taktene? hint.
Strykere og horn
Strykere, horn og slagverk
Strykere, pauker, tromboner og fagotter
Strykere, slagverk og treblåsere
7. Det harmoniske materialet i disse første åtte taktene er to akkorder i en liten sekunds avstand (Fess-dur og Ess-dur-septim). Hvorfor tror du Stravinskij har valgt denne spesielle harmonikken? hint.
Den perkussive klangen er valgt for at det rytmiske forløpet skal fremheves og selvstendiggjøres.
Den krasse klangen er valgt for at uttrykket skal virke primitivt.
De to ulike harmoniske polene er valgt for å fremheve den iboende dualismen i denne komplekse musikken.
Stravinskij hadde en forkjærlighet for bi-harmonikk.
8. I takt 9 til 12 av det utdraget du hørte forekommer disse tre stemmene:
augures_2
Hvilket av disse utsagnene om dette ergalt.
Dette er et eksempel på at Stravinskij gjerne kombinerer dur og moll-tersen (se cello- og fagottstemmene).
Dette er et eksempel på at Stravinskij gjerne kombinerer ulike tonale sentra (her Ess i overstemmen og E i understemmen).
Dette er et eksempel på at Stravinskij bruker gjentakelse av korte melodiske motiv.
Dette er et eksempel på at Stravinskij bruker uvanlige instrumentkombinasjoner.

Til ettertanke:
Få komposisjoner i musikkhistorien har hatt så stor betydning for ettertiden som Vårofferet. Lytt igjennom hele stykket og forsøk å tenk deg hvorfor dette er slik!

Her kan du sjekke svarene dine, eller du kan blanke alle svarene og begynne på nytt.

Fortsett med [flere oppgaver] om Stravinskij.