Joseph Haydn
- Quiz 1

Haydn
Franz Joseph Haydn
1732-1809
Kryss av for riktig svar etter hvert spørsmål. Alle oppgavene må besvares. Tilslutt får du en oppsummering av riktige og gale svar, med poengsum!

1. Haydn er født i:
1724 1727 1732 1746
2. Haydn døde i:
1787 1796 1801 1809
3. Hvilket av følgende utsagn kan sies å være sant:
Haydn var skaperen av den klassiske vokalmusikk.
Haydn var skaperen av instrumentalmusikken.
Haydn var skaperen av den klassiske instrumentalmusikk.
Haydn var skaperen av den klassiske konsertformen.
4. Haydns musikk er påvirket av:
Østerriksk folkemusik.
Tysk folkemusikk.
Italiensk folkemusikk.
Irsk folkemusikk.
5. Karakteristisk for Haydns musikk er:
de store kontraster i stemning og uttrykk.
det lyse, livsglade og elskverdige, det naturlige.
det dramatiske og det tungsindige.
det sjokkerende og det skremmende.
6. Lytt til et utdrag fra Symfoni nr 94 i G-dur.
Dette avsnittet viser et eksempel på "tematisk arbeid". Hva menes med dette uttrykket?
Ett eller flere temaer (eller deler av disse) kommer igjen i ulik sammenheng og i vekslende harmonisk drakt.
Satsen arbeider seg gjennom mange temaer.
Når komponisten utarbeider nye temaer og deler av temaer.
Ett eller flere temaer (eller deler av disse) gjentas flere ganger.
7. Hvilket utsagn er galt:
Haydns tematiske ideer er ofte elementære og enkle.
Haydn var den første suverene mester i gjennomføringens kunst.
Haydn har nesten alltid et kontrasterende sidetema.
Haydn gjennomfører ofte idéene sine i en ubrutt flyt.
8. "Obligat akkompagnement" kjennetegnes ved:
at generalbassen er blitt mer obligatorisk enn i barokken.
at hovedvekten ligger på en enkelt stemme, men det kan være selvstendig fremtredende bi-stemmer.
at obligate bi-stemmer er viktigere enn akkompagnementet.
at hovedvekten ligger på akkompagnementet, men det kan være viktige melodi-stemmer i tillegg.
9. Et viktig nytt instrumenteringsprinsipp hos Haydn i hans modne periode: hint
Strykerne skal ikke overdøve blåserne.
Blåserstemmer skal doble strykerstemmer.
Det motiviske arbeidet foregår bare i én instrumentgruppe.
Alle instrumentgrupper i orkesteret tar del i det motiviske arbeidet.
10. Ett av disse utsagnene er galt. Haydns wienerklassiske stil kjennetegnes av: hint
en i utgangspunktet polyfon stil med homofone innslag.
en lett og gjennomskinnelig satstype.
harmoni, likevekt og avveining.
symmetrisk oppbygd melodikk og symmetrisk oppbygde formtyper.
11. Som Haydns viktigste komposisjoner regnes ofte:
symfonier og ouverturer.
konserter og strykekvartetter.
symfonier og strykekvartetter.
kantater og symfonier.

Her kan du sjekke svarene dine, eller du kan blanke alle svarene og begynne på nytt.