Ludwig van Beethoven - Verkindeks


Beethoven, portrett av Mähler 1804-05
  
Beethovens originale titler er gjengitt før opusnummer og angitt med enkle anførselstegn. Titler som kommer etter opusnummeret og angitt med doble anførselstegn er påført senere uten Beethovens medvirkning, og er ofte misvisende.

Symfonier

Konserter

Klaversonater

Strykekvartetter, trioer og kvintetter

Annen kammermusikk

Andre klaververk

 • Variasjoner for klaver i D-dur WoO 65 (1790-91) - (pauser)
 • Variasjoner for klaver i A-dur WoO 66 (1792) - (pauser)
 • Variasjoner for klaver i F-dur Op 34 (1802) - (tekstur)


Noteutgaver og litteratur som har vært til nytte under utarbeidelse av disse Beethoven-sidene er bl.a.:

Noteutgaver

 • Cooper, Barry (redigert). 2007. The 35 Piano Sonatas
 • Del Mar, Jonathan (redigert). 1999-2001. Symfoniene
 • —. 2007- pågående. Strykekvartettene
 • —. 2012. Fiolinkonserten
 • —. 2015. Klaverkonsertene

Litteratur

 • Adorno, Theodor W. 1993. Beethoven: The Philosophy of Music
 • Anderson, Emily. 1961. The Letters of Beethoven
 • Cooper, Barry. 1996. The Beethoven Compendium: A Guide to Beethoven's Life and Music
 • —. 2008. Beethoven
 • —. 2017. The Creation of Beethoven's 35 Piano Sonatas
 • Drake, Kenneth O. 1994. The Beethoven Sonata and the Creative Experience
 • Forbes, Ellliot. 1967. Thayer's Life of Beethoven Vol I & II
 • Green, James F. 2003. The New Hess Catalog of Beethoven's Works
 • Greenzweig, Eliyahu. 2009. A Survey of Keys in Symphonies and Slow Movements in the Viennese Symphony (fra Israel Studies in Musicology Online, Vol. 6/II, December, 2006.)
 • Gregory, Robin. 1952. The Horn in Beethoven's Symphonies (fra Music & Letters, Vol. 33, No. 4 Oct., 1952)
 • Haley, Allan. 2018. Beethoven Unbound: The Story of the Eroica Symphony
 • Kerman, Joseph. 1966. The Beethoven Quartets
 • Kinderman, William. 2009. Beethoven (2nd Ed)
 • Lockwood, Lewis. 2003. Beethoven: The Music and the Life
 • —. 2015. Beethoven's Symphonies: An Artistic Vision
 • Rosen, Charles. 1976. The Classical Style. Haydn, Mozart, Beethoven
 • Sachs, Harvey. 2010. The Ninth: Beethoven and the World in 1824
 • Schermann & Biancolli. 1972. The Beethoven Companion
 • Solomon, Maynard. 1998. Beethoven (2nd Ed)
 • Stanley, Glenn. 2000. The Cambridge Companion to Beethoven
 • Suchet, John. 2012. Beethoven: The Man Revealed
 • Swafford, Jan. 2014. Beethoven: Anguish and Triumph
 • Uhde, Jürgen. 1968/2012. Beethovens 32 Klaviersonaten
 • Watson, Angus. 2010. Beethoven's Chamber Music in Context
 • Winter & Martin. 1996. The Beethoven Quartet Companion

En takk til Terje Howard Mathisen ved Universitetet i Agder for mange gode innspill og analyser!