The Beatles
- Quiz 1


Kryss av for riktig(e) svar etter hvert spørsmål. Alle oppgavene må besvares. Tilslutt får du en oppsummering av riktige og gale svar, med poengsum!

Før du forsøker denne quizen bør du ha lest om The Beatles på musikksidene!

1. Kryss av for retninger som har påvirket Beatles i deres tidlige periode.
Shuffle
Skiffle
Rock and roll
Swing jazz
Rockabilly
New Orleans jazz
Country music
Doo-wop
Motown
2. The Beatles kom fra...
London
Liverpool
Newcastle
Edingburgh
3. Hvilken instrumentklang var sentral hos Beatles til å begynne med?
Gitarklang
Saxofonklang
Pianoklang
Strykerklang
4. Kryss av for det som kan sies å gjelde Mersey-beat-stilen!
Den bruker bare solo-sang
Den bruker ofte flerstemt sang, gjerne 3-stemmig
Den er en form for Chicago blues
Den er en form for rock and roll
Det er en utpreget melodisk stil
5. De tidlige låtene til Beatles er ofte basert på...
32 takters AABA - påvirket av Tin Pan Alley
12 takters blues
16 takters modifisert blues
3-delt klassisk form: ABA
 
6. Melodikken i tidlige Beatles-låter er som regel...
basert på melodisk moll
bygget på ulike modale skalaer
basert på blues-skalaen
pentaton - men med innslag av blåtoner
basert på durskalaer
7. Kryss av for det som er galt - nå gjelder det Beatles' senere stil!
Plateinnspillingene kunne inneholde store og gjennomarbeidete arrangementer
Plateinnspillingene forsøkte å gjenskape en live konsert-situasjon
I studioarbeidet eksperimenterte man med nye mikrofonplasseringer
I plateinnspillingene forsøkte The Beatles å komme fram til nye lydeffekter
8. Kryss av for bruk av instrumenter på plateinnspillingene som ikke var vanlige for rock på den tiden.
Stryke-ensembler
Klarinett
Bass-gitar
Mellotron
Piccolo-trompet
Theremin
Messing-ensembler
Sitar
9. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band regnes som et konseptalbum. Kryss av for det som er riktig:
Et konseptalbum danner en musikalsk helhet
Sgt. Pepper ble utgitt i 1967
Sgt. Pepper er det første kjente konseptalbum
Et konseptalbum kan bygge på en fortelling eller en annen samlende idé
Alle Beatles' konseptalbum har omslag basert på en resept
Konseptalbum var meget vanlig i 1967
Etter Sgt. Pepper ble det økt interesse for konseptalbum

Her kan du sjekke svarene dine, eller du kan blanke alle svarene og begynne på nytt.

Fortsett med [flere] oppgaver om The Beatles.