The Beatles
- Quiz 2


Kryss av for riktig(e) svar etter hvert spørsmål. Alle oppgavene må besvares. Tilslutt får du en oppsummering av riktige og gale svar, med poengsum!

Før du forsøker denne quizen bør du ha lest om The Beatles på musikksidene!

1. Kryss av for det som kan sies å være riktig om harmonikken i Beatles' låter.
Harmonisk følger låtene stort sett standard blues-skjema
Harmonisk forekommmer det sekund- og ters-forbindelser - uvanlig i pop og rock på den tiden
Alle låtene holdes stort sett innenfor det funksjonsharmoniske systemet.
Akkordforbindelsen som er slik: 5. trinn - 4. trinn - 1. trinn forekommer på framtredende vis i låter
Det er typisk for Beatles at låtene inneholder mange ulike akkorder
Det er typisk for Beatles at låtene stort sett er harmonisert med 4- og 5-klanger
2. Kryss av for det som kan sies å være riktig om melodikken i Beatles' låter.
Noen låter har et tydelig modalt preg
De fleste melodiene holder seg til den pentatone skalaen
Beatles' låter unngår trinnvis bevegelse
Noen melodier har innslag av blues-fornemmelse
3. Hvilken ikke-vestlig religion var flere av medlemmene interessert i - og gikk én over til?
Buddhisme
Shintoisme
Hinduisme
Islam
4. Hvem ble kalt "den femte Beatle" - og hvorfor?
George Martin - fordi han som produsent og orkesterarrangør var ansvarlig for mye av lydbildet på platene
Bob Dylan - fordi hans poetiske og intellektuelle syn på tekstens muligheter i rockelåter var viktig for Beatles
Brian Epstein - fordi han fikk igjennom at gruppa måtte ha et image som var mulig å selge til et størst mulig publikum
Bach - fordi klassisk musikk påvirket Beatles på en meget tydelig måte
5. Kryss av for det som er galt!
I noen låter forekommer det psykedeliske tekster
Ingen i The Beatles brukte noen gang narkotiske stoffer
The Beatles foretok i 1968 en reise til India
På omslaget til Sgt Pepper er det bl.a. bilde av den avantgardistiske, tyske klassiske komponisten Karlheinz Stockhausen
6. Kryss av for virkemidler som forekommer i plateinnspillingen Strawberry Fields Forever fra 1966-67:
Stryke-ensemble
Klarinett
Baklengs-lyder av cymbaler
Mellotron
Piccolo-trompet
Trompetgruppe
Sitar
Et indisk strengeinstrument som likner på zither
7. Kryss av for det som er galt!
Noen låter er inspirert bl.a. av musique concrète
Tekstene til I am the Walrus og Lucy in the Sky with Diamonds kan oppfattes som psykedeliske
Strawberry Fields Forever er et eksempel på nyskapende studioarbeid
The Beatles brydde seg aldri om markedsføring
8. Kryss av for virkemidler som forekommer i låter av Beatles:
Serialisme
Samtidig bruk av dur- og moll-ters
Mixolydisk, lav septim
Dorisk, høy sekst
Tåkelur
Mediantiske forbindelser
"Motsatte" kadenser (Dominant - Subdominant - Tonika)
Melodiske oljefat

Her kan du sjekke svarene dine, eller du kan blanke alle svarene og begynne på nytt.