Futurisme
- Quiz 1

Kryss av for riktig svar etter hvert spørsmål. For hvert spørsmål er det bare ett riktig svar. Alle oppgavene må besvares. Tilslutt får du en oppsummering av riktige og gale svar, med poengsum!

Før du forsøker denne quizen bør du ha lest om futurisme på musikksidene!

1. Kryss av for komponister som har skrevet kjent musikk som kan regnes som futuristisk!
Igor Stravinskij
Luigi Russolo
George Antheil
Sergej Prokofjev
Béla Bartók
Alexander Mosolov
Kurt Weill
2. I hvilket land oppsto futurismen først?
Italia
Frankrike
Russland
USA
Intonarumori
Støymaskiner
3. Se på bildet til høyre. Hvem er oppfinneren av disse støymaskinenene?
George Antheil
Eric Satie
Antonio Russolo
Luigi Russolo
4. Hva kalte oppfinneren disse instrumentene?
Intonatio
Intonarumori
Noise machines
Intonorussoli
Noise anvils
5. Lytt til et utdrag fra en komposisjon med klare futuristiske trekk.:

Kryss av for stiltrekk du mener gjelder for denne musikken:
Den viser en maskinaktig rytmikk
Den er meget dissonnerende
Den har romantisk, uttrykksfull melodikk
Orkestreringen er kammermusikalsk, nesten gjennomsiktig
Orkestersatsen preges av en massiv klangbehandling
Det er ikke en klar puls
Harmonikken er treklangsbasert med innslag av firklanger
Symfoniorkesteret er utvidet med støymaskiner
Orkesterklangen etterlikner maskin- og metall-lyder
6. Hvem kan ha komponert dette stykket?
Igor Stravinskij
Luigi Russolo
George Antheil
Sergej Prokofjev
Eric Satie
Arthur Honegger
Edgar Varèse
7. Hvilket år kom det futuristiske manifestet "Støyens kunst"?
1905
1913
1927
1936
8. I det idémessige grunnlaget for futurismen var man opptatt av noen av disse tingene her. Kryss av for det som er riktig!
Fremtiden
Fortiden
Teknologi
Naturen
Bevaring av tradisjon
Maskiner og fart
Industri og teknologi
Maskinlyder kan være musikk
Et rolig liv på landet
9. Kryss av for de svarene som er riktige: Den russiske varianten eller versjonen av futurismen blir kalt:
Bruitisme
Brutalisme
Konstruktivisme
Naturalisme
Barbarisme
10. Kryss av for komponister og retninger som har blitt påvirket av futurisme i vid forstand!
Arthur Honegger
Elektronisk musikk
Musique concrète
John Cage
Filmmusikk
Frank Zappa
Edgar Varèse
Anton Webern
11. Pacific 231 er
et damplokomotiv
et diesellokomotiv
et elektrisk lokomotiv
et fjell i Rocky Mountains
en jernbanelinje i Rocky Mountains
ikke noe av dette
 

Her kan du sjekke svarene dine, eller du kan blanke alle svarene og begynne på nytt.