World music


Ali Farka Touré

World music var opprinnelig et etnomusikologisk begrep myntet for å samle musikk fra Asia og Afrika som emner i universitetsstudier og konsertserier. Senere har det vært vanlig å bruke betegnelsen om musikk fra mange ulike kanter av verden. Spesielt gjaldt dette plateutgivelser i USA eller Storbritannia med musikk fra andre, ikke-engelsksprålige land. Det var altså primært plateselskaper og media som fikk gjennomslag for dette begrepet, brukt i en kommersiell sammenheng.

World music har etterhvert blitt akseptert som en egne "genre" blant musikere og produsenter, men begrepet har likevel vært utsatt for kraftig kritikk.

Det som omfattes av begrepet innholder ofte elementer fra rock, jazz eller annen populærmusikk. Det som har vært felles, er en basis i eller påvirkning fra folkemusikk (lokal eller regional tradisjonsmusikk, etnisk musikk). Spesielt gjelder dette musikk som ikke faller inn under europeisk og amerikansk populær- og kunstmusikk. Det er også vanlig i disse stilene at musikere fra ulike land og med ulik musikalsk bakgrunn samarbeider.

For å unngå tvetydigheten ved begrepet world music har noen forsøkt å innføre uttrykket world fusion music om slike eklektiske stiler, men dette begrepet synes ikke å ha slått helt igjennom.

Kjente utøvere:
Ali Farka Touré - spill et utdrag fra Roucky:

Youssou N'Dour - spill et utdrag fra Set:

Mercan Dede - spill et utdrag fra Gulname:


og utøvere som Peter Gabriel, Jan Garbarek, Mari Boine, Zakir Hussain, Ry Cooder, Buona Vista Social Club, blant mange andre.

Forsøk deg gjerne på en Quiz om Zakir Hussain.