Lytting
- Quiz 7


Zakir Hussain

Kryss av for riktig svar etter hvert spørsmål. Alle oppgavene må besvares. Tilslutt får du en oppsummering av riktige og gale svar, med poengsum!

Lytt til utdrag fra Water Girl av Zakir Hussain. Her er det kun to utøvere som spiller, men ved hjelp av flersporsteknikk høres det ut som flere. Zakir Hussain spiller tablas og andre indiske perkusjonsinstumenter (slagverkinstrumenter). Hariprasad Chaurasia spiller ulike indiske fløyter.
1. Hvor mange ulike fløyter hørte du i dette utdraget?
2
3
4
2. Hvilken taktart kan stykket sies å ha?
Hurtig 2-delt
Hurtig 3-delt
3. Fløyten som kommer inn ved bokstav A - hvilket register kan denne fløyteklangen sies å ligge i?
Lavt register
Middels register
Høyt register
4. Fløyten som kommer inn ved bokstav B - hvilket register kan denne fløyteklangen sies å ligge i?
Lavt register
Middels register
Høyt register
5. Fløyten som kommer inn ved bokstav D - hvilket register kan denne fløyteklangen sies å ligge i?
Lavt register
Middels register
Høyt register
6. Ved bokstav C kommer det inn en ny rytme i fløyte, angitt med et notebilde. Hvordan er denne rytmen i forhold til grunnrytmen i perkusjonsinstrumentene? hint
Begge har samme inndeling, men fløyterytmen er langsommere enn perkusjonsrytmen
Begge har samme inndeling, men fløyterytmen er hurtigere enn perkusjonsrytmen
De har ulik inndeling, perkusjonsrytmen er 3-delt mens fløyterytmen er 2-delt
De har ulik inndeling, perkusjonsrytmen er 2-delt mens fløyterytmen er 3-delt
7. Det at to eller flere instrumenter spiller rytmer med ulik inndeling samtidig kalles hint
Multirytmikk
Birytmikk
Polyrytmikk
Polyfoni
Homofoni
8. Når to eller flere spiller eller synger det samme slik som ved bokstav E, så kalles det:
Unisont
Polyfont
Monofont
9. Når to spiller nesten det samme slik at den ene kan sies å spille en (samtidig) variasjon av den andre (slik som ved bokstav F) så kalles det: hint
Polyfoni
Heterofoni
Multifoni

Tablas
10. På samme platen som Water Girl er hentet fra har Zakir Hussain også med seg de to musikerne Jan Garbarek (norsk saxofonist) og John McLaughlin (skotsk gitarist), begge med bakgrunn i jazz-musikk. Hvilken musikkgenre vil du si dette samarbeidet representerer?
Internasjonal jazz
Multinasjonal folkemusikk
World music
World jazz

Her kan du sjekke svarene dine, eller du kan blanke alle svarene og begynne på nytt.