Filmmusikk

I denne delen av musikksidene hvor temaet er filmmusikk er det litt historikk. Noen eksempler på kjente komponister. Litt teori - Claudia Gorbmans klassiske teori og annen nyere teori. Noen analyser og beskrivelser av filmer med interessant filmmusikk. Og mer.

Sidene er bygget opp slik at det sikkert er lurt å gå igjennom i den rekkefølgen som går fram av menyen til venstre. Eventuelt kan man hoppe over siden med komponister og vende tilbake til denne ved anledning.

Kilder:

 

Filmmusikksidene:
Innhold
Om Komponister Gorbmans teori Frankenstein Laura King Kong Tatt av vinden Mickey Mousing Diligensen Nytt på 50-tallet Kontrapunktering Polarisering Polarisering 2 Anti-Gorbman Intertekstualitet 2001 (a) 2001 (b) Musikken styrer Musikk og lyd 1 Musikk og lyd 2 Musikk og lyd 3 Musikk og lyd 4
Ledemotiv hos Wagner og i film: Del 1 Del 2