Eksempler på 'Mickey Mousing'

Ordforklaringer

Mickey-mousing: Musikken etteraper konkrete fysiske gester i bildet (armbevegelser, skritt, fall osv). Her er det altså sceniske detaljer som blir forsøkt skildret med musikalske virkemidler, evt også med musikalsk simulering av realistiske lyder.

Det ligger i selve begrepet at dette er mest vanlig i tegnefilm / animasjonsfilm. Mickey mousing er et ”ekstremt” tilfelle av fortellermessige vink – musikk som illustrasjon – slik man vil analysere det etter Gorbmans teori. Her er det slik at musikken følger konkrete bevegelser og gester i bildet svært nøyaktig. Man kan definere Mickey mousing som en musikalsk teknikk hvor det er detaljer i bevegelser i filmfortellingen som etterliknes synkront og så nært som mulig i musikken.

Vi har tidligere sett et eksempel fra King Kong (1933) idet høvdingen går ned en trapp. Orkesteret har samtidig trinnvist nedadgående skalabevegelser i dype blåsere og strykere. Og rytmen i orkestermusikken følger skrittene temmelig nøyaktig. Der høvdingen går litt ”urytmisk” må orkesteret likevel følge skrittene hans.

King Kong - Høvdingen

Klassiske tegnefilmer som Mickey Mouse og Tom & Jerry er selvsagt fulle av slike musikalske hendelser – derav opphav til begrepet 'Mickey Mousing'! Et utdrag fra Tom & Jerry - Dog Trouble (1942) illustrerer dette fint. Her er et stort antall av bevegelsene som mus, katt og hund utfører presist og synkront gjengitt med musikalske figurer. Her er det også en sammensmelting av musikalske virkemidler og mer rene lydeffekter.

Tom & Jerry - Dog Trouble

Et annet klassisk eksempel er fra komedien Palm Beach Story (1942), hvor igjen ulike bevegelser hos de to personene vi ser blir nøye fulgt av orkesteret. Legg bl.a. merke til at de to går på nokså ulik måte. Da er orkestermusikken utformet ulikt, med ulik besetning, harmonikk, artikulasjon og rytme. Leseren finner selv lett flere andre eksempler på mickey mousing i denne sekvensen! I dette ekstreme tilfellet er mickey mousingen gjennomført på nokså liknende måte som i en tegnefilm av typen Dog Trouble.

Palm Beach Story

Et liknende eksempel fra en nyere film er You’ve Got Mail (1998). Her - og i nyere filmer generelt - er vanligvis ikke gjennomføringen like ytterliggående som i Palm Beach Story og de klassiske tegnefilmene.

You’ve Got Mail

Mickey mousing forekommer oftest i komedier eller romantiske komedier. Denne teknikken gir som oftest et komisk uttrykk.

 

Filmmusikksidene:
Innhold
Om Komponister Gorbmans teori Frankenstein Laura King Kong Tatt av vinden Mickey Mousing Diligensen Nytt på 50-tallet Kontrapunktering Polarisering Polarisering 2 Anti-Gorbman Intertekstualitet 2001 (a) 2001 (b) Musikken styrer Musikk og lyd 1 Musikk og lyd 2 Musikk og lyd 3 Musikk og lyd 4
Ledemotiv hos Wagner og i film: Del 1 Del 2
Klassisk filmmusikk -
Gorbmans 7 prinsippper:

1 Musikken er usynlig
2 Musikken er uhørlig
3 Musikken angir følelse
4 Musikken gir fortellermessige vink
5 Musikken skaper kontinuitet
6 Musikken skaper enhet
7 Ethvert av disse prinsippene kan brytes hvis det tjener de andre!