Dur og moll
- Quiz 1

Kryss av for riktig svar etter hvert spørsmål. Alle oppgavene må besvares. Tilslutt får du en oppsummering av riktige og gale svar, med poengsum!

Dur og moll preges av tersen i tonearten. Sammenlikner man dur- og moll-tersen, vil durtersen kunne beskrives som lys, hard og glad, molltersen kan beskrives som mørk, bløt og trist.

1. I en durskala er tersen
Liten
Stor
Noen ganger liten, noen ganger stor
2. I en mollskala er tersen
Liten
Stor
Noen ganger liten, noen ganger stor
3. Hvilken ters er dette?
ters1
Durters
Mollters
4. Hvilken ters er dette?
ters2
Durters
Mollters
5. Hvilken ters er dette?
Durters
Mollters
Ingen av delene
6. Hvilken ters er dette?
Durters
Mollters
Ingen av delene


Her kan du sjekke svarene dine, eller du kan blanke alle svarene og begynne på nytt.

Fortsett med [flere oppgaver] om dur og moll.