Dur og moll
- Quiz 2

Kryss av for riktig svar etter hvert spørsmål. Alle oppgavene må besvares. Tilslutt får du en oppsummering av riktige og gale svar, med poengsum!

1. Hvilken ters er dette?
note   
Durters
Mollters
Ingen av delene
2. Hvilken ters er dette?
note   
Durters
Mollters
Ingen av delene
3. Hvilken ters er dette?
note   
Durters
Mollters
Ingen av delene
4. Hvilken ters er dette?
note   
Durters
Mollters
Ingen av delene
5. Hvilken ters er dette?
note   
Durters
Mollters
Ingen av delene
6. Hvilken ters er dette?
note   
Durters
Mollters
Ingen av delene
7. Hvilken ters er dette?
note   
Durters
Mollters
Ingen av delene
8. Hvilken ters er dette?
note   
Durters
Mollters
Ingen av delene
9. Hvilken ters er dette?
note   
Durters
Mollters
Ingen av delene


Her kan du sjekke svarene dine, eller du kan blanke alle svarene og begynne på nytt.

Fortsett med [flere oppgaver] om dur og moll.