Dur og moll
- Quiz 3

ryss av for riktig svar etter hvert spørsmål. Alle oppgavene må besvares. Tilslutt får du en oppsummering av riktige og gale svar, med poengsum!

I denne quizen får du høre noen treklanger. Du skal avgjøre om hver enkelt akkord er en dur- eller en moll-treklang.
1. Hvilken treklang er dette?
note   
Durtreklang
Molltreklang
Ingen av delene
2. Hvilken treklang er dette?
note   
Durtreklang
Molltreklang
Ingen av delene
3. Hvilken treklang er dette?
note   
Durtreklang
Molltreklang
Ingen av delene
4. Hvilken treklang er dette?
note   
Durtreklang
Molltreklang
Ingen av delene
5. Hvilken treklang er dette?
note   
Durtreklang
Molltreklang
Ingen av delene
6. Hvilken treklang er dette?
note   
Durtreklang
Molltreklang
Ingen av delene
7. Hvilken treklang er dette?
note   
Durtreklang
Molltreklang
Ingen av delene
8. Hvilken treklang er dette?
note   
Durtreklang
Molltreklang
Ingen av delene
9. Hvilken treklang er dette?
note   
Durtreklang
Molltreklang
Ingen av delene

Her kan du sjekke svarene dine, eller du kan blanke alle svarene og begynne på nytt.

Fortsett med [flere oppgaver] om dur og moll.